Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieN.J.W. Hoek Distrivaart Satellietstelling.
Computeropdracht, Rapport 2003.TL.5677, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het Project Distrivaart heeft tot doel een binnenvaarttransportnetwerk, dat door verladers zal worden gebruikt voor het binnenlands vervoer van 'fast moving consumer goods' tussen fabriek of fabrieksdistributiecentrum en de distributiecentra van de retailers, te ontwikkelen. Hierbij zal de pallet als ladingdrager worden gebruikt.

Om snel laden en lossen mogelijk te maken moeten de pallets gestructureerd in het schip staan. Omdat pallets niet gestapeld kunnen worden zullen ze in stellingen moeten staan en daarin gesorteerd worden ter voorbereiding op het lossen. Een mogelijke manier om de pallets in de stellingen te bewegen is met behulp van een satellietvoertuig, een voertuigje dat zich onder de pallets beweegt en deze kan optillen om ze te verplaatsen.
Een groot voordeel van een satellietstelling, boven bijvoorbeeld een stelling met een lange kettingbaan om pallets te verplaatsen, is dat tussen de pallets randen geplaatst kunnen worden zodat de pallets niet kunnen gaan schuiven in het ruim.
De vraag is of deze techniek toegepast kan worden. Hierbij worden in dit rapport aan de hand van een aantal gestelde randvoorwaarden de volgende twee onderzoeksvragen beantwoord: Het laden en lossen moet met een snelheid van 120 pallets per uur kunnen gebeuren. De pallets worden hierbij naar het eind van een rij waarin zij staan opgesteld gebracht door de satelliet en dan eventueel door een lift naar de laag gebracht van waar ze worden gelost. Het lossen blijkt hierbij de langzamere procedure te zijn. Uit de bovenste laag (drie lagen) kunnen 9 pallets per rij en uit de lagen daaronder 14 per rij gehaald worden, als voldaan wordt aan de minimale snelheid. Dit is voldoende om het gewenste aantal pallets te kunnen lossen en de satelliet voldoet daarmee aan de eisen.

Er zijn verschillende mogelijke configuraties van een stelling om pallets in te zetten. Om de pallets die dieper in het schip staan te kunnen laden of lossen is een lift nodig om deze op de gewenste laag te brengen waar ze gelost kunnen worden. Om de pallets te kunnen sorteren moeten deze aan het begin en het eind van een rij er in of uit kunnen om vervolgens naar een andere rij getransporteerd te worden. Hiervoor wordt een (aangedreven) rollerbaan gebruikt. De lift zal zich in het midden van het schip bevinden. Minimaal dienen er drie rollerbanen per laag te zijn.

Sorteren gebeurt alleen tijdens het varen. Dit betekent dat het binnen een beperkt tijdsbestek moet gebeuren. Er zijn een tweetal methoden om te sorteren waarbij in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van het feit dat een rollerbaan pallets over verschillende rijen kan verdelen. Aan het einde van het sorteerproces moeten de pallets, die bij de volgende haven gelost dienen te worden, aaneengesloten in het midden van het schip staan. Hiervoor zijn drie tot vier sorteerstappen nodig.

Het sorteren is gesimuleerd met behulp van het simulatieprogramma Tomas. Uit de simulatie kan geconcludeerd worden dat het sorteren snel genoeg kan plaatsvinden. Verder onderzoek is nodig om te kijken of het mogelijk is om met minder satellieten dan één per rij te werken.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.09.23; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.