Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekH.J. van Rijswijck CiDiS: City Distribution Simulation.
Doctoraalopdracht, Rapport 2002.LT.5680, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Het doel van dit onderzoek is het realiseren van een logistiek simulatiemodel dat kan functioneren als beoordelingstool voor de prestatie van logistieke concepten voor de bevoorrading van binnenstedelijk gebied. In dit afstudeerproject is een aan de TU Delft ontwikkeld model verder uitgewerkt. Na uitvoerige verificatie en validatie is aangetoond dat een effectief simulatieprogramma beschikbaar is gekomen voor onderzoek van verscheidene distributieconcepten.

Vooralsnog zijn de distributieconcepten door de TU Delft onderzocht aan de hand van de bevoorrading van Albert Heijn filialen. Het onderzoek waar dit afstudeerproject deel van uitmaakt, concentreert zich op distributie met behulp van een nieuw ontworpen standaard laadeenheid (een stadsbox) met bijbehorende overslagmethoden en voertuigen.

Het simulatiemodel is objectgeoriënteerd geprogrammeerd in Borland Delphi 6, uitgebreid met het speciaal voor discrete simulatie ontwikkelde pakket TOMAS. Het simulatiemodel is uit zes hoofdunits opgebouwd. In de units Control, Districentrum, Overslagplaats, Filiaal, Infrastructuur en Transport zijn de eigenschappen en processen van de elementen van het model geprogrammeerd. Daarnaast bevat het programma nog enkele units voor de opbouw van de interface en een animatie.

De animatie is met behulp van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) gemaakt. Diverse procedures zijn geschreven om een distributieproces in elk gewenst gebied met daarin locaties zoals bijvoorbeeld distributiecentra en filialen weer te geven. De huidige invoer wat betreft de animatie bestaat uit alle filialen van Albert Heijn en een kaart van Nederland. Het model rekent op basis van afstanden en rij- en filetijden tussen postcodegebieden. Daarom zijn op de kaart alle postcodegebieden van Nederland weergegeven. Daarnaast zijn water en stedelijke gebieden toegevoegd om oriëntatie op de kaart te verbeteren. De vormgeving van de kaart en de locaties zijn eenvoudig te wijzigen door de invoer van het model aan te passen. Hierdoor kan bijvoorbeeld het distributieproces van andere organisaties gesimuleerd worden.

Daarnaast ligt in het onderzoek nadruk op een verbetering van de besturing van het distributieproces. Er is een wiskundig model opgesteld waarmee ritplanningen voor de voertuigen berekend worden. Vervolgens zijn heuristieken opgesteld om een optimale oplossing voor de belevering van de filialen te benaderen. Met behulp van deze heuristieken kunnen aan de hand van de bestellingen van de filialen, voor zowel het traject tussen distributiecentrum en overslagplaats als tussen overslagplaats en filialen, ritplanningen opgesteld worden. Deze manier van plannen sluit goed aan bij de vraaggestuurde distributie volgens het zogenaamde 'pull'-principe. Daarnaast is, door de nieuwe ritplanning, de beladingsgraad van een voertuig groot, en de verblijftijd van een stadsbox op de overslagplaats klein. Met behulp van de cases 'Amsterdam stad' en 'Groningen stad' is aangetoond dat met de nieuwe ritplanning betere prestaties behaald worden.

Tenslotte zijn met het model verscheidene experimenten uitgevoerd, waarin varianten op een basisconcept met behulp van prestatie-indicatoren als vervoersprestatie, doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid, zijn onderzocht. Verschillende invoerparameters worden gevarieerd voor de referentiecase 'Amsterdam stad' en een basisconcept waarin shuttles met een capaciteit van 6 boxen en stadsvoertuigen met een capaciteit van 3 boxen ingezet worden. De experimenten demonstreren de geschiktheid van het simulatiemodel voor het onderzoeken van de distributieconcepten.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2002.10.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.