Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen

Transporttechnologie / Logistieke TechniekN. El Moussati Visualiseren van transportsimulaties d.m.v. animatie.
Computeropdracht, Rapport 2002.LT.6688, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Een computeranimatie van het gesimuleerde systeem draagt bij aan de presentatie van een project. De binnen de sectie gebruikte simulatieomgeving TOMAS biedt de mogelijkheid voor eenvoudige animaties. In dit rapport wordt het 3D animatiepakket Maya Complete versie 4.0.2 van Alias|Wavefront, voor het genereren van meer geavanceerde animaties, behandeld.

Er zijn drie methoden om een beweging te animeren in Maya. Dit kan d.m.v. path animation, keyframe animation of motion capture animation. Keyframe animation en motion capture animation zullen uitgebreid behandeld worden in dit rapport. Path animation zal kort worden toegelicht, omdat deze methode minder geschikt blijkt te zijn voor het animeren van simulatiemodellen maar wel geschikt is voor camerabewegingen.
Path animation en motion capture animation hebben beide een constante snelheid en deze kan niet meer gevarieerd worden. De beweging van de animatie staat dus al vast. Bij keyframe animation kunnen de snelheden en de posities wel worden gevarieerd. De snelheid wordt bij keyframe animation bepaald door de afstand en de tijd van de voorgedefinieerde posities (keys) van een object. De snelheid is dus een resultante van de afstand en tijd.
Hoewel de controle over de nauwkeurigheid bij motion capture animation zeer hoog is, is het aan te raden om van deze methode alleen gebruik te maken voor hele ingewikkelde bewegingen. Dit omdat er heel veel data nodig is om een beweging te animeren.

Maya kan objecten importeren van de tekenprogramma's (AutoCad, Rhinoceros en ProEngineer) die op de sectie gebruik worden. Er is een opzet gemaakt voor een bibliotheek met 3D modellen van objecten die voor de animatie van transportsystemen gebruikt kunnen worden. Deze 3D modellen zijn te vinden op bijgevoegde cd-rom.

Een voorbeeld van een animatie van twee DAF trucks en vijf stadsboxen is volledig uitgewerkt en gerenderd. Bij het renderen van dit voorbeeld is gebruik gemaakt van een Pentium III, 1 GHz met 512 Mb intern geheugen. Het renderen van deze animatie (450 frames) duurt ruim 37 uur. Het resultaat van het renderen is een 32 bits color avi-file met een resolutie van 640 x 480 die ruim 600 Mb is. Er kan met de Playblast-optie ook een animatie worden gerenderd met een lage kwaliteit (16 bits color); dit duurt ongeveer 8 minuten en deze file is ongeveer 56 Mb groot. De animatie en de MEL-script van dit voorbeeld staan ook op de cd-rom.

In de opdrachtomschrijving wordt de vraag gesteld of er een campuslicentie voor het 3D animatiepakket Maya moet worden aangeschaft door de sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.

Het 3D animatiepakket Maya zal met haar geavanceerde computeranimaties van het gesimuleerde systeem zeker bij kunnen dragen aan de presentatie van een project. Er zijn mooie animaties te maken met dit programma, maar tot nu toe is er gebruik gemaakt van een klein gedeelte van de mogelijkheden die het programma Maya biedt.

Het is zeker aanbevelenswaardig om andere mogelijkheden (zie aanbevelingen) van het programma te bestuderen, voordat wordt overgegaan op de aanschaf van een campuslicentie voor de sectie.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2002.10.25; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.