Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen

Transporttechnologie / Logistieke TechniekL.T. van Halderen Het Openbaar Vervoer Model
Computeropdracht, Rapport 2002.LT.6692, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


In het kader van de computeropdracht is een simulatiemodel gebouwd waarmee een openbaar vervoersysteem kan worden gesimuleerd. Het Openbaar Vervoer programma, is geschreven in Delphi. Daarbij werd gebruikt gemaakt van Tomas (uitbreiding Delphi voor simulatietoepassingen).

Het systeem bestaat uit bussen die een route volgen langs bepaalde buslijnen. Tijdens deze route pikken zij passagiers op bij de daarvoor bestemde haltes.

Het Openbaar Vervoer programma voldoet aan de volgende eisen: De programmacode is in het verslag weergegeven.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2002.10.28; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.