Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekJ.F. Zuijderwijk Processen passagiers op vliegvelden.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2003.TL.6715, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


Op vliegvelden vinden complexe processen plaats. In en rond de passagiersterminal vinden een drietal hoofdprocessen plaats, te weten het veranderen van vervoermiddel door de passagier, het verwerken van passagiers en het maken en ontbinden van passagiersgroepen. Passagiers worden onderscheiden in vertrekkende passagiers, aankomende passagiers en transferpassagiers.

Vertrekkende passagiers zijn passagiers die aan de landzijde van een vliegveld aankomen. Hierna zullen deze passagiers in de vertrekhal veelal inchecken. Voor het inchecken bestaan diverse varianten. De passagiers worden hierna gecontroleerd op wapens en explosieven. Dan volgt, indien nodig een controle door de douane. Voor het boarden worden de passagiers veelal opgevangen in wachtruimten, waar men eventueel kan eten en winkelen.

Het proces voor aankomende passagiers is vrij eenvoudig, na het uitstappen, verplaatsen de passagiers zich vaak zo snel mogelijk naar de check-out, waar deze passagiers weer aan hun bagage worden gekoppeld. Indien nodig volgt hierna een controle door de douane en immigratiedienst. Vervolgens verlaten de passagiers het vliegveld via de aankomsthal.

De transferpassagier gebruikt een vliegveld om over te stappen van een vliegtuig op een ander vliegtuig. Er zijn vier typen transferpassagiers, te weten:
  1. Passagiers -> afkomst nationaal, bestemming nationaal
  2. Passagiers -> afkomst internationaal, bestemming internationaal
  3. Passagiers -> afkomst internationaal, bestemming nationaal
  4. Passagiers -> afkomst nationaal, bestemming internationaal
Elk type transferpassagier heeft specifieke eigenschappen, zoals douane-afhandeling en de te verwachte loopafstand.

Er zijn een zevental basisconfiguraties om een luchthaventerminal in te delen. Al deze configuraties hebben eigen specifieke kenmerken. Indien een luchthaven een terminal wil ontwerpen zal aan de hand van de gewenste configuratie-eisen een basisconfiguratie of een combinatie van basisconfiguraties worden gekozen. Indien de capaciteit van een terminal te klein is kan voor een verticale spreiding van activiteiten gekozen worden.
Bij het ontwerp van een terminal dient ook rekening gehouden te worden met het type passagier wat verwerkt moet worden. Het type passagier onderscheidt zich door reisdoel, bestemming en type vlucht (charter/lijnvlucht).
De grootte van de terminal wordt hoofdzakelijk bepaald door het aantal passagiers dat jaarlijks verwerkt moet worden. Hiervoor zijn standaard berekeningen beschikbaar.

De maximale capaciteit van een luchthaventerminal is van een groot aantal factoren afhankelijk. De belangrijkste factoren zijn: De configuratie van de terminal is van grote invloed op de loopafstand van de passagiers. Aan de hand van de configuratie, het percentage transferpassagiers en het percentage hub transferpassagiers kan de gemiddelde loopafstand van passagiers worden bepaald.

De veiligheid van vliegen wordt voor een groot deel aan de grond bepaald. Het goed controleren van passagiers is daarom van groot belang. Voor de passagierscontrole zijn metaaldetectors en Röntgenscanapparatuur het meest gebruikt.

De ontwikkeling van lowbudget luchtvaartmaatschappijen stelt heel andere eisen aan de vliegvelden. Vliegvelden zullen zich meer moeten concentreren op de afhandeling van vliegtuigen en minder op de service naar passagiers toe.

De gevolgen van de ramp op 11 september 2001 hebben vooral invloed op de beveiliging van vliegvelden en passagiers.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.05.06; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.