Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA.A.H. van Houten Het gebruik van transponders in de transportsector.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2003.TL.6727, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het gebruik van transponders is in de loop der tijd aanzienlijk toegenomen. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de technologische verbeteringen die er hebben plaatsgevonden. Zo is de geheugencapaciteit sterk toegenomen (bij gelijkblijvende afmetingen) en tevens zijn de reikwijdte en de gegevensoverdrachtsnelheden vergroot. Verder zijn ook steeds meer bedrijven de mogelijkheden van RFID in gaan zien.

In de meest eenvoudige vorm wordt RFID gebruikt als beveiligingstoepassing in de detailhandel. Een meer ingewikkelde toepassing van RFID is de vervanging van de streepjescode. Hierbij is het niet alleen mogelijk om de streepjescode uit te lezen, maar kunnen er ook gegevens naar toe worden geschreven. Hierdoor kan een "slim product" ontstaan dat voor vele toepassingen gebruikt kan worden.

Behalve de vele voordelen kleven er ook nadelen aan het gebruik van transponders. Enkele van die nadelen zijn: Enkele van bovenstaande problemen kunnen verholpen worden door een goede inventarisatie te maken van de ruimte waarin de transponders gebruikt zullen gaan worden en door de juiste keuze van de apparatuur. Aan het probleem van de verschillende standaarden wordt wereldwijd al hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er in 2010 een wereldwijde standaard zal zijn. Hierdoor zal het mogelijk worden om op mondiale schaal toepassingen te creëren. Vooralsnog dient er echter terdege rekening te worden gehouden met bovenstaande nadelen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.09.23; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.