Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Transporttechnologie / Logistieke TechniekH.J.M. Fernhout Methods for decision analysis: a basic introduction.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2003.TL.6750, Transporttechnologie, Logistieke Techniek.


'Multi Criteria Decision Analysis' (MCDA) wordt vaak gebruikt om het beslissingsproces te ondersteunen. Er is een grote diversiteit in de problemen die geanalyseerd zullen worden, daarom zijn er verscheidene methodes die gebruikt worden bij deze analyses.

De 'Multi Attribute Value Theory' (MAVT) is de meest gebruikte methode voor MCDA. In meeste gevallen wordt SMART als weegmethode voor MAVT gebruikt. Mocht de uitkomst niet plausibel zijn, dan kan een ingewikkelder weegmethode worden overwogen; in eerste instantie gaat men meestal van de eenvoudigste methode uit. Een sterk punt van MAVT is (dus) de eenvoud van de methode. Het zwakke punt van MAVT is het gebrek aan een analytische ondersteuning, wat consistente oordelen zou moeten waarborgen.

Ook 'AHP' (Analytical Hierarchy Process) is een veel gebruikte methode. De zwakke plek van AHP is de onnatuurlijke interpretatie van de weegfactoren, gecombineerd met de enorme toename van het aantal vergelijking als er veel alternatieven en criteria zijn. Een groot voordeel van AHP is het feit dat de beslissingsmaker gedwongen wordt om zijn probleem hiërarchisch te structureren. Hierdoor zal een AHP analyse vaak vruchtbaar zijn, ongeacht de uitkomst. Binnen AHP is eigenwaarde berekening effectief in het opsporen van niet-consistente voorkeuren ten aanzien van de alternatieven en criteria.

Er zijn meerdere op AHP gelijkende methodes, hun voornaamste bestaansreden is het feit dat niet iedereen vindt dat AHP altijd de juiste resultaten heeft. Soms geeft zo'n alternatief een beter resultaat, of behaalt hetzelfde resultaat met een eenvoudigere berekening. Fuzzy (logic) is een methode die enigszins op AHP lijkt. Fuzzy gebruikt zogeheten fuzzy-sets om onzekere invoer weer te geven; een fuzzy-set is een distributie.

De Delphi methode wordt voornamelijk voor 'toekomstvoorspelling', bijvoorbeeld het voorzien van een gebeurtenis of een wetenschappelijke ontdekking. Delphi wordt daarnaast o.a. gebruikt voor planning en budgetanalyse. Belangrijke aspecten van Delphi zijn: het gebruik van een panel en anonimiteit van de deelnemers. Een voordeel van Delphi boven een 'gewone' vergadering is het feit dat de deelnemers niet op dezelfde locatie hoeven te zijn, ze hoeven zelfs niet gelijktijdig deel te nemen. Er is ook kritiek op de Delphi methode. Sommige faalredenen zijn: de aanname dat Delphi een vervanging van menselijk contact kan zijn en het onderschatten van de veeleisendheid van de Delphi methode voor de deelnemers.

Een paar varianten op bestaande methodes zijn: (1) Het gebruik van Knock-outwaardes, die het betreffende alternatief diskwalificeren. (2) Het gebruik van beoordelingsscenario's, die verschillende voorkeuren of meningen vertegenwoordigen. (3) Een op AHP gelijkende methode, met MAVT eigenschappen, die de alternatieven met de score van ideale alternatief vergelijkt.

De echte uitdaging is het vinden van de perfecte methode. Gelukkig is elke methode die het juiste resultaat produceert een geschikte methode. Om onderscheid te maken tussen goede en slechte uitkomsten, is het oordeel van één of meerdere beslissingsmakers onmisbaar; de methode moet 'in dienst staan van' de gebruiker en niet andersom.


Rapporten studenten Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.04.08; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.