Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieS.G. Meijer Pompen voor het lossen van chemicaliëntankers vanaf de wal. Titel
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2003.TT.6752, Transporttechnologie.


De huidige distributiestructuur van chemische producten heeft als nadeel dat de chemicaliëntankers vaak lange tijd in de haven doorbrengen, omdat diverse producten op verschillende locaties moeten worden geladen en gelost. Door in havens speciale terminals te bouwen die beter geschikt zijn voor chemicaliënoverslag en door aangepaste chemicaliëntankers in te zetten, zou de haventijd van deze tankers aanzienlijk kunnen worden verkort. Daarbij dient te worden onderzocht of het mogelijk is de tankers vanaf de wal te laden en te lossen, waar dat op dit moment gebeurt met behulp van pompsystemen welke in de tankers zijn geïnstalleerd.

Voor het gestelde probleem is een analyse gedaan naar de verschillende soorten pompen en hun karakteristieke eigenschappen, waarbij de aandacht met name uitgaat naar centrifugaalpompen en zuigerpompen. Uit dit onderzoek zijn de belangrijkste voor- en nadelen van centrifugaalpompen en verdringerpompen naar voren gekomen, welke in het volgend overzicht zijn weergegeven.

voordelen nadelen
Centrifugaalpompen + Hoge capaciteiten haalbaar
   (>5000 m3/uur)
+ Goedkoop
+ Eenvoudig
+ Pulsarme capaciteit
- Kleine opvoerhoogte (tot 500 m.)
- Niet zelfaanzuigend
- Ongeschikt voor visceuze stoffen
   (>200 cSt.)
Verdringerpompen + Grote opvoerhoogte (>5000 m)
+ Geschikt voor hoge viscositeit
   (150-10.000 cSt.)
+ Regelbaar met rendementsbehoud
+ Meestal zelfaanzuigend
- Kleine opvoerhoogte (tot 500 m.)
- Lage capaciteit (<100 m3/uur)
- Gecompliceerd en zwaar
- Dikwijls niet lekvrij
- Relatief duur

Voor de situatie van het leegpompen van tankers vanaf de wal is als lading gekozen voor methanol, omdat dit een veelvoorkomend product binnen het zeetransport is. Hierbij zijn de volgende randvoorwaarden gegeven:
       Capaciteit: 500 m3/uur
       Hoogteverschil tankerbodem tot kade: 20 m.
       Totale opvoerhoogte (incl. leidingweerstand): 60 m.
       Viscositeit methanol (25 &grad;C): 0,69 cSt. (water = 1 cSt.)

Vanwege de eisen voor het leegpompen van methanoltankers in de gegeven situatie, is gekozen voor centrifugaalpompen boven verdringerpompen om redenen van capaciteit, opvoerhoogte, viscositeit van methanol, giftigheid van methanol en prijs.

Voor het leegpompen van chemicaliëntankers is vervolgens een drietal opties naar voren gekomen. Naar volgorde van voorkeur geordend zijn deze:
  1. Plaatsing van een centrifugaalpomp op de wal, waarbij met een inert gas zoals stikstof op de lading in de scheepstanks een voordruk van 2,5 tot 2,8 bar wordt opgebouwd. De stikstof kan met behulp van stikstofwinningsinstallaties worden geproduceerd.
  2. Plaatsing van een centrifugaalpomp op de wal, waarbij de tanks met een luchtcompressor op de wal onder 2,5-2,8 bar druk worden gezet. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van bijvoorbeeld een membraan dat de lucht van de methanol gescheiden moet houden.
  3. Het laten zakken van een centrifugaalpomp in het ruim van de tanker, waarna deze onder op de tanks wordt aangesloten.


Rapporten studenten Transporttechniek
Gewijzigd: 2003.04.10; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.