Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieN. Spek Visualisatie van invoergegevens voor bandtransporteurs
Computeropdracht, Rapport 2003.TL.6759, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In deze opdracht is, in vervolg op het rapport Onderhoudsstrategie van een onderhoudsrobot voor bandtransporteurs van K.H. Wallien (rapportnummer 2002.LT.5602, een computerprogramma gemaakt waarmee op eenvoudige wijze de geometrie van een transportband, waarvan het gedrag zal worden bestudeerd, kan worden ingevoerd en vastgelegd.

In Visual Basic is een programma geschreven waarmee op eenvoudige wijze de geometrie van de te simuleren bandtransporteur kan worden ingevoerd. Tevens kan er een grafische representatie van de geometrie in 3D bekeken worden.

Het programma berekent op basis van een drietal punten, wat de maximale bochtstraal is behorend bij de drie punten. Er kan ook gekozen worden voor een door de gebruiker opgegeven waarde van de bochtstraal, in dat geval wordt gecontroleerd of een dergelijke bochtstraal in de geometrie past.
Tevens wordt op basis van drie punten berekend wat de wikkelhoek is van een pulley en de plaats van het punt waar pulley en band elkaar loslaten.

Zowel de grafische representatie als de gegevens uit in- en uitvoertabellen k unnen worden uitgeprint.

Aan de hand van twee voorbeelden is geïllustreerd dat de berekeningen, die het programma uitvoert, juist zijn.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.06.20; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.