Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieF. Calis Onderhoudswerktuig voor monumentale panden met een gracht.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2003.TL.6760, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Bij monumentale panden met een gracht (slot Loevestein) is onderhoud en inspectie vanaf een ladder op een ponton, door strengere regels van de arbeidsinspectie, niet meer mogelijk. Hierdoor is de Rijksgebouwendienst genoodzaakt om te zoeken naar andere mogelijkheden. Mogelijkheden, die vooral voor regelmatig terugkerende werkzaamheden gelden. Om hierbij niet bevooroordeeld te werk te gaan, wordt het te onderzoeken probleem opgedeeld in drie onderzoeksgebieden: de werkplek, het bereiken van hoogte en het afsteunen op de grond.

Er zijn verschillende werkplekken mogelijk. Een paar vallen er onder deze condities echter meteen af, doordat deze verboden zijn door de arbeidsinspectie. Het gaat hier bijvoorbeeld om het staan op een ladder of werken vanuit een tuigje. Ook het werken vanuit een werkbak hangend aan een kraan is niet toegestaan. Wat wel mag is het werken vanaf een steiger of een hefvlak. Het hangt af van de duur van het werk en de mogelijkheid van het plaatsen, welke werkplek de voorkeur krijgt.

Voor het bereiken van de gestelde 20 m hoogte, is een ladder niet toegestaan. Een steiger is weinig flexibel, echter door het verschil in prijs en afhankelijk van de gebruiksfrequentie kan dit de beste oplossing blijven. De meest flexibele en compacte oplossing is echter de telescooparm.

Het laatste deelonderzoek richt zich op het afsteunen van het apparaat, op de grond of op een drijvend geheel. Het blijkt mogelijk om een drijvende constructie te creëren, maar vanwege stabiliteit en eenvoud is een combinatie van steunen en drijven het meest voor de hand liggend.

Door de oplossingen van deze deelproblemen te combineren, blijken er meerdere oplossingen mogelijk te zijn. Het hangt echter van het soort werk en de geplande investering af, welke de voorkeur krijgt en verder zal worden uitgewerkt.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.10.17; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.