Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieC. Vreeken Afwerptraject van een bandtransporteur. Een Matlab-parametrisering voor de ontwerper.
Computeropdracht, Rapport 2003.TL.6772, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van de uitgevoerde computeropdracht in het kader van de afstudeerspecialisatie Transport Engineering en Logistics. De opdracht betreft de analyse van afwerpkrommen die de stortgoedkorrels volgen bij de overstort van de ene bandtransporteur naar een andere transporteur, met name waar die korrels op de andere transporteur terechtkomen en de mogelijkheden van een geleideschot om dit proces te verbeteren.
Een van de eisen ten aanzien van het programma is dat het algemeen van opzet dient te zijn. Dit betekent dat de van invloed zijnde parameters als de bandsnelheid, de afwerphoek, de verschillen in korrelgrootte, etc. gemakkelijk door de gebruiker van het programma ingesteld moeten kunnen worden.
Het doel is een interactief programma te ontwikkelen om als ontwerpgereedschap te kunnen dienen voor de ingenieur. Hij of zij kan op deze manier eenvoudig variëren met de beschikbare parameters, totdat het gewenste afwerptraject tot stand is gekomen.
Het resultaat is een programma dat voor de berekening van het afwerptraject gebruik maakt van Matlab. Door middel van een eenvoudig tekstbestand kunnen de gegevens ingelezen worden. De uitvoer van parameters vindt eveneens plaats door middel van een tekstbestand. Dit gaat vergezeld van een grafische weergave van de bandtransporteur met bijbehorende afwerpkromme(n) om de gegevensstroom enigszins te visualiseren.
Bij controle van het programma levert variëren van de parameters aannemelijke resultaten op, zoals dat op grond van inschatting verwacht zou mogen worden. Het gebruik van het berekende afwerpgedrag bij zeer lage bandsnelheden vraagt enige voorzichtigheid.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2004.03.02; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.