Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieW.J. Naaijkens Belt displacement in horizontal curves.
Computeropdracht, Rapport 2003.TL.6779, Transporttechnologie.


Dit rapport verstrekt de lezer een overzicht van de huidige berekeningsmethoden voor bandtransporteurs met een baan voorzien van horizontale bochten. Daarna volgt de beschrijving van het ontwerp van een computerprogramma wat gebruikt kan worden om de bandverplaatsing in de bocht te visualiseren. Dit programma kan ook de krachten, optredend op een geleiderol, berekenen, indien de verplaasting van de band een maximum waarde overschrijdt.

Het fundamentele concept van een band in een horizontale bocht is eenvoudig. Als een element van de band door de bocht beweegt, wordt het gedwongen in de richting van het middelpunt van de bocht te glijden door ongebalanceerde spanningskrachten in de band. Deze ongebalanceerde spanningskrachten vormen de motiverende krachtvector.

Als de band dwars op de rollen beweegt, werken de zwaartekracht en wrijvingskrachten tussen band en rollen deze beweging tegen. Deze krachten vormen de resisterende krachtvector.
De motiverende en resisterende krachtvector werken in tegengestelde richting. Als deze krachten evengroot zijn, zal de band een evenwichtspositie innemen. De band heeft dan een krachtenevenwicht bereikt. Deze berekening kan gebruikt worden om de bandverplaatsing te berekenen. De bandverplaatsing hoeft dan niet fysiek beperkt te worden. Het krachtenevenwicht houdt de band op zijn plaats. Deze berekeningen zijn gebaseerd op statische analyse, en er is dus geen rekening gehouden met dynamische verschijnselen.

Indien de band fysiek beperkt wordt in zijn verplaatsing, is de kracht op deze beperkende zij-rol gelijk aan het verschil tussen de motiverende en resisterende kracht behorende bij die bandverplaatsing.

De vergelijkingen die de evenwichtscondities beschrijven zijn gebruikt om algoritmes te vormen voor het computer programma. Deze vergelijkingen zijn met Maple 7.0 omgevormd tot eenvoudige lineaire vergelijkingen. Het bandverplaatsings berekening programma (HCDisplacement) geschreven in Visual Basic gebruikt deze vergelijkingen om de verplaatsing te berekenen. De belangrijkste input wordt geladen via een data file met informatie over de band dynamica. De gebruiker kan verschillende parameters (geometrie e.d.) invoeren en testen wat de verplaatsing wordt.
Het programma bestaat uit verschillende interfaces; de belangrijkste output is een grafiek met de bandverplaatsing uitgezet tegen de tijd.

Ter conclusie is de invloed van de input gegevens bestudeerd, gevolgd door de voornaamste aanbeveling dat om de output te kunnen valideren, tests zullen moeten worden uitgevoerd.


Rapporten studenten Transporttechniek
Gewijzigd: 2003.07.14; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.