Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieS. Drenth Analyse en simulatie railterminal Hoofddorp.
Doctoraalopdracht, Rapport 2003.TL.6802, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) in combinatie met een Europees spoorwegnet voor hogesnelheidstreinen wordt gezien als een mogelijke oplossing voor het bereikbaar blijven van verre aanvoer- en afzetmarkten in Europa voor hoogwaardige, tijdkritische goederen. Het OLS is een ondergrondse buisverbinding voor transport van tijdkritische goederen, tussen Amsterdam Airport Schiphol, de Bloemenveiling Aalsmeer en een nieuw te ontwikkelen railterminal nabij Hoofddorp. Deze railterminal zal de verbindende schakel tussen het OLS en het railtransport vormen.

Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een simulatiemodel, dat het logistieke proces op de terminal goed afbeeldt. Met dit model zal vervolgens een eerste verkenning van de ontwerpkarakteristieken uitgevoerd worden en zullen een aantal belangrijke ontwerpkarakteristieken gekwantificeerd worden.

Allereerst zijn de randvoorwaarden voortkomend uit het aan- en afvoerproces in kaart gebracht. Daarbij worden de goederenstromen naar aard, grootte en bestemming beschreven. Tevens wordt er onderzocht hoe de omgeving van de terminal er uitziet. De terminal kent twee interfaces met de buitenwereld: de OLS-zijde en de railzijde. Voor wat betreft de railzijde van de terminal is een belangrijke conclusie, dat er gebruik gemaakt zal worden van hogesnelheidstreinen. Er wordt een fictief dienstrooster opgesteld. Op de drukste dag zullen zoÆn 79 treinen de terminal aandoen, met een maximum van zes treinen per uur. De aanen afvoer aan OLS-zijde zal verzorgd worden door OLS- voertuigen. Er zijn drie verschillende voertuigenontwerpen bekend, alle voertuigen kunnen maximaal één transporteenheid tegelijkertijd vervoeren. Voor het DTM voertuig is een overslagstation ontworpen. De cyclustijd van dit station bedraagt 60[s].

Een volgende stap is het vastleggen van het proces dat zich op de terminal afspeelt. Daartoe wordt een eerste verkenning van het technische concept gemaakt, waarbij wordt beredeneerd uit welke equipement de terminal zal moeten bestaan. De mogelijkheden en beperkingen van deze equipement worden beschreven.
Er worden drie concepten voor de mogelijke inrichting van de toekomstige terminal gemaakt. Op basis van deze concepten wordt een generiek simulatiemodel gemaakt. Het model is zo opgezet dat door het ingeven van andere invoerparameters, verschillende concepten en varianten snel te onderzoeken zijn.

Het concept met de parallelle transport banen presteert het best. Bij dit concept worden TRE's afgeleverd op een van tevoren bepaald stackdeel. Er vindt geen uitwisseling van TRE's plaats tussen de stackdelen onderling. Met betrekking tot dit concept worden onder andere de volgende belangrijke conclusies getrokken:a


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.10.29; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.