Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieV.M.I. Haag Hardware-in-the-Loop. Het implementeren van een 'hardware component' in een simulatie van een transportband met behulp van een PC.
Computeropdracht, Rapport 2003.TL.6815, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Voor het onderzoek naar de mogelijkheden van het "Hardware in the loop"-concept (het opnemen en het terugkoppelen van een fysieke component in een simulatie) zal een simulatie van een transportband worden gekoppeld aan een testopstelling van een dergelijk apparaat. Er is gekeken naar de aanwezige componenten en de hard- en software: de testopstelling, de Data Acquisitie kaart en de software (Delphi & Tomas).

Er is begonnen met het ontwikkelen van een simpel simulatiemodel van een transportband, en hierin zijn later de koppelingen van en naar het werkelijke apparaat gerealiseerd. Er is uitgegaan van de mogelijkheid om één of meerdere banden van gelijke lengte en met een identieke bandsnelheid, in serie te schakelen. Door de simulatie worden pakketjes gegenereerd welke gebruikt worden om het bandproces te simuleren en te controleren. Aangezien de positie van pakketjes op de 'echte' band bepaald wordt door de snelheid van de band te integreren over een bepaald tijdsinterval, dient de simulatie synchroon te lopen met de echte tijd, vaak aangeduid als Real-Time. Er zijn hier verschillende mogelijkheden voor, maar een eenvoudig is reeds aanwezig in de vorm van de TomasServer. Deze zal op een bepaald tijdsinterval, de simulatie synchroniseren met de werkelijke tijd.

Voor het 'zichtbaar' maken van de simulatie is een animatie beschikbaar, waarin de locatie van de banden en de pakketjes getoond wordt. Het uiteindelijke simulatieprogramma geeft onder andere informatie over de echte band (zoals de gemeten bandsnelheid) en geeft signalen voor de besturing van de echte band. Er is verder een visuele indicatie opgenomen welke aangeeft of de 'echte' band sneller of trager is dan de gesimuleerde band.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.11.03; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.