Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM.J. van den Hil Het ontwerpen van een grijper voor bagagestukken voor het beladen van vliegtuigcontainers.
Ontwerpopdracht, Rapport 2003.TL.6819, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Deze opdracht is een vervolg op het oriënterende onderzoek van K.H. Wallien (rapport 2003.TL.6730) naar de mogelijkheden voor geautomatiseerde belading van vliegtuigcontainers met bagagestukken. Er zijn twee hoofdredenen waarom men het beladen wil automatiseren. De eerste reden is de hoge werkdruk en een slechte arbeidsomgeving waaronder het proces plaatsvindt en het werk is fysiek zwaar. Een tweede aspect is dat het huidige proces te langzaam is. Uiteindelijk zijn er uit dit onderzoek twee meest kansrijke concepten naar voren gekomen. Deze concepten maken beide gebruik van een gekantelde portaalrobot, waarop een grijper voor bagagestukken is aangebracht. Er is echter nog geen grijper voor bagagestukken ontwikkeld.

De hoofdvraag kan als volgt worden geformuleerd:
Het ontwerpen van een grijper voor bagagestukken welk kan worden gemonteerd op een dergelijke portaalrobot voor het beladen van vliegtuigcontainers en daarmee de haalbaarheid van de voorgestelde concepten aantonen.

Er zal eerst wat uitgebreider worden gekeken naar de meest kansrijke concepten. Vervolgens zullen de eisen, randvoorwaarden en wensen aan het ontwerp worden opgesteld. Daarna zal er oriënterend gekeken worden naar mogelijke problemen en waarop gelet moet worden tijdens het bedenken van deeloplossingen. Om het bedenken van deeloplossingen gemakkelijker te maken zal het beladingproces worden opgedeeld in functies namelijk: oriënteren, overbrengen, fixeren, transporteren en loslaten. Voor de betreffende functies worden vervolgens deeloplossingen bedacht. Deze deeloplossingen worden vervolgens onderworpen aan een waardeanalyse met als uitkomst de totaaloplossing. Deze totaaloplossing zal verder worden uitgewerkt.

De totaaloplossing bestaat uit twee beweegbare lepels met opstaande randen. In het midden van deze twee lepels is een vaste ondersteuningslepel aangebracht zoals te zien is in figuur 1 en figuur 2.

 
Figuur 1. Vooraanzicht grijper    Figuur 2. Achteraanzicht grijper

Er is uiteindelijk uit 9 totaaloplossingen een meest wenselijke totaaloplossing naar voren gekomen. Deze meest wenselijke totaaloplossing bevat 3 pneumatische cilinders. De eerste cilinder wordt gebruikt om het bagagestuk van de draaitafel op de grijper te schuiven. De tweede cilinder zal het bagagestuk van de grijper af schuiven in de ULD en de derde cilinder verstelt de lepels. Het gewicht van de totale grijper komt op 56 kg. De cyclustijd van de grijper bedraagt ongeveer 10 seconden. Dit is dus ruim onder de maximale cyclustijd van 15 seconden. Het gebruikte materiaal is hoofdzakelijk aluminium.

Het blijkt dus mogelijk om een dergelijke grijper te bouwen. De grijper is voor beide logistieke concepten bruikbaar. Hiermee is tevens de haalbaarheid van de voorgestelde concepten aangetoond.
De grijper moet nog verder worden uitgewerkt. Hierbij kan vooral gedacht worden aan bewegingssimulaties. Ook is het van belang om de verschillende onderdelen nauwkeurig door te rekenen op sterkte en stijfheid met name de basis en de aansluitingen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2003.11.26; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.