Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA. el Hadrati Automatische laad-lossystemen van stukgoederen in/uit vrachtwagens.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2003.TL.6826, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In de laatste jaren zijn er vele concepten ontwikkeld om stukgoederen automatisch in/uit een vrachtwagen te laden of te lossen. Deze systemen kan men onderverdelen in de volgende groepen: Door het inzetten van automatische laad- en lossystemen kunnen zeer korte laad-/ en lostijden behaald worden. Een overslagduur van 5 minuten is reëel.
Beperkte flexibiliteit bij het overslagproces, voorzieningen op het laaddock en benodigde aanpassingen op de vrachtwagens beperken de toepassingsgebieden van automatische overslagsystemen. Drankenfabrieken en productiebedrijven zijn tot nu toe de grote gebruikers van deze systemen. Omdat het transport bij dit soort bedrijven kortcyclisch is, wordt een investering in een automatisch systeem snel terugverdiend.
Met automatische systemen als de laad-/ en losrobots kunnen standaard niet aangepaste vrachtwagens bediend worden. Omdat ook de flexibiliteit van de overslag voldoende is, zullen deze systemen wellicht in de toekomst meer toegepast worden.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2004.02.25; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.