Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieG. van der Werf Conceptueel onderzoek naar één-box stadsdistributievoertuigen.
Ontwerpopdracht, Rapport 2004.TL.6830, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Inleiding

Er worden in toenemende mate beperkingen opgelegd aan het wegvervoer in Nederlandse binnensteden. In het kader van deze problematiek wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarin binnensteden worden bevoorraad door middel van 'Citybox': een nieuw type laadeenheid. Deze laadeenheid wordt door middel van een zogenaamd stadsdistributievoertuig (SDV), door de binnenstad vervoerd.
Het type SDV dat potentie heeft om binnen alle beperkingen van de binnenstad te vallen, is het 'één-box voertuig': een SDV dat één Citybox tegelijkertijd kan vervoeren.
In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag: 'Wat is het optimale concept, voor een ontwerp van een één-box stadsdistributievoertuig?'.
Op basis van literatuuronderzoek, zijn ideeën voor concepten verzameld en zijn nieuwe concepten bedacht. De concepten zijn beoordeeld op functionaliteit en van het meest kansrijke concept zijn de aanmerkingen nader onderzocht.

Rapportkern

Er zijn negentien concepten van het SDV getoetst. De criteria voor de beoordeling, zijn opgedeeld in drie gebieden: De kritische schakel van het meest kansrijke concept is 'cross docking'. Er zijn tien alternatieven voor cross docking getoetst en het optimale alternatief, overslag met behulp van een vorkheftruck, is verder onderzocht. Dit heeft geresulteerd in het uiteindelijke concept voor het SDV.

Conclusies en aanbevelingen

Het concept dat als beste uit de beoordelingen komt, is de 'Rolcontainer laadklep', zie figuur 1.


Figuur 1: Beste concept: Rolcontainer laadklep, zij- en achteraanzicht

De conclusies, die voor dit concept kunnen worden getrokken, zijn: Er moet nog onderzoek worden gedaan naar:


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2004.01.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.