Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieD.C. Samson Animaties van het lossen van stadsboxen
Computeropdracht, Rapport 2003.TL.6834, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Met het pakket Maya 4.5 is een aantal animaties gemaakt van verschillende varianten van het laad- en losproces van rolcontainers in stadsboxen op een vrachtwagen. De verschillende beleveringsconcepten worden kort behandeld.

Maya 4.5 is een softwarepakket dat véél meer kan dan het hier getoonde; het is een pakket dat in eerste instantie is ontwikkeld voor ingewikkelde, levensechte structuren en animaties. Desondanks leent de software zich uitstekend voor de hier ontwikkelde animaties.

Technische details als uitlichting van de scène, afhankelijke bewegingen, anti-aliasing en renderscripts worden uitvoerig besproken aan de hand van voorbeelden.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2004.05.24; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.