Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM.J. van den Hil Smart tires
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2004.TL.6837, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In deze scriptieopdracht is een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken in de slimme ontwikkelingen van autobanden en de verwachte toekomst van deze ontwikkelingen.

De eerste ontwikkeling op bandengebied is een noodloopsysteem. Het noodloopsysteem heeft als voordeel dat een reservewiel overbodig wordt. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen een vulring in de band en een zelfdragende band. Voor beide systemen is tevens een drukwaarschuwingssysteem vereist. Het drukwaarschuwingssysteem voorkomt verrassingen voor de bestuurder.
In het geval van lekkage bij een band met vulring zal deze ring de band ondersteunen. Door het ondersteunen van de band zal het voertuig bestuurbaar blijven en is het mogelijk om een werkplaats te bereiken. Dit alles zonder eerst een reservewiel te moeten monteren. Er zijn momenteel een aantal fabrikanten die een dergelijke vulring op de markt brengen.
De andere invulling van het noodloopsysteem is de zelfdragende band. Deze band is in staat om het gewicht van een voertuig te dragen ingeval van lekkage. De zijwangen van een dergelijke band zijn versterkt.
Er zijn momenteel al voertuigen die met een noodloopsysteem zijn uitgerust en de verwachting is dat dit zich verder zal uitbreiden.

Zoals hiervoor al werd genoemd in het drukwaarschuwingssysteem ook een belangrijke ontwikkeling op het gebied van veiligheid. In Amerika is het al verplicht om iedere nieuwe auto met een drukwaarschuwingssysteem uit te rusten.
Er zijn twee verschillende principes waarmee wordt gewerkt. Het eerste systeem maakt gebruik van het ABS en het tweede systeem heeft een sensor in de band die de druk meet en doorgeeft aan een opnemer in het voertuig.
Het systeem op basis van het ABS maakt gebruik van de aanwezige toerentalsensoren van het ABS. Als een band zacht is heeft deze een kleinere straal dan de overige banden en dus een hogere rotatiesnelheid.
Het systeem met een sensor in de band meet de druk en zendt deze draadloos door naar of een centrale ontvanger of een antenne in de wielkast. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen sensoren met een batterij en sensoren zonder batterij.
De verwachting is dat beide systeem worden toegepast op één voertuig, omdat het indirecte systeem alleen erg onbetrouwbaar is. Het kan wel dienen als backup mocht het directe systeem een storing vertonen. Verder is het belangrijk dat er een standaard wordt ontwikkeld wat betreft de dataoverdracht van de verschillende sensoren.

Een andere ontwikkeling die nog in volop in ontwikkeling is, is de vervormingsensor. Deze sensor is aangebracht in het loopvlak van de band en meet de vervorming van het loopvlak. Uit deze vervorming wordt de wrijvingscoëfficiënt bepaald. Hierdoor is het mogelijk om de bestuurder te waarschuwen voor gladheid, maar kunnen de veiligheidssystemen zoals het ABS en ESP ook van betere informatie worden voorzien.
Een ontwikkeling die ook gebruik maakt van vervorming is het Seitenwand torsion systeem. Dit systeem meet de vervorming van de zijwang van de band. Hierdoor kunnen de krachten worden bepaald die op de band werken. De vervorming wordt indirect gemeten aan de hand van een faseverschil tussen de toerentalsensor van het ABS en een opnemer van het SWT systeem. In de zijwang van de band zijn magnetische segmenten aangebracht met wisselende polen. Zodra er bijvoorbeeld stevig geremd wordt zal er een faseverschil ontstaan tussen beide sensoren. De mate van faseverschil resulteert uiteindelijk in een kracht die op de band werkt.
De verwachting is dat beide systemen nog verder worden ontwikkeld en dan standaard in de voertuigen worden toegepast.

Er zijn nog een aantal overige systemen die de veiligheid ten goede komen zoals het slijtage indicatorsysteem en het actieve drukregelsysteem voor de banden van opleggers.
De slijtage-indicator op autobanden is een leuke vinding, maar niet erg praktisch. Het aantal millimeters profiel wat nog aanwezig is, is af te lezen op het loopvlak. De getallen met het aantal millimeters zijn op overeenkomstige dieptes aangebracht. Als echter het loopvlak schuin afslijt is de slijtage-indicator geen goede indicatie meer.
Het actieve drukregelsysteem houdt de banden van een oplegger zelf op spanning. De werking is als volgt: er is een verbinding tussen het luchtsysteem van de trekker en de banden gemaakt. Zodra het nodigt mocht zijn zullen de banden worden opgepompt.
De verwachting is dat alleen het actieve drukregelsysteem de toekomst heeft en de slijtage-indicator niet verder zal worden toegepast.

Het nevendoel van deze scriptieopdracht is de toepasbaarheid van bovenstaande systemen op transportbanden met gedistribueerde aandrijving. Van bovenstaande systemen is alleen de vervormingsensor een mogelijkheid. Door een dergelijke sensor tijdens de fabricage aan te brengen in een transportband is het op termijn misschien mogelijk om de krachten in de transportband te bepalen en zodoende aan de hand van deze informatie de aandrijving te sturen.

De systemen die nu op de markt zijn hebben als voornaamste doel de veiligheid van de automobilist vergroten. De kans is echter aanwezig dat door de betere voorzieningen en wegligging van een voertuig de automobilist harder en minder veilig gaat rijden door het veilige gevoel dat het voertuig geeft.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2004.06.08; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.