Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieW.J.G. Koelink Project CIDIS, Configuratiebestand en GIS toepassing
Computeropdracht, Rapport 2004.TL.6848, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Voor het project "Stedelijke Distributie in de retailketen" is het logistieke simulatiemodel CIDIS (City Distribution Simulation) ontwikkeld. Het nadeel van het bestaande CIDIS model is dat het alleen van toepassing is op een case van Albert Heijn. Het model kan echter aangepast worden zodat het voor meerdere cases gebruikt kan worden. Hiervoor zijn er enkele aanpassingen nodig aan het originele model. In dit verslag zijn twee van deze aanpassingen verder uitgewerkt.
Ten eerste is de invoer van het model, zoals de bestelgroottes en venstertijden, generiek gedefinieerd in één configuratiebestand. In overleg met TNO is besloten om de data in een Excel-bestand te zetten zodat er een onderlinge uitwisseling van bestanden mogelijk is.
Excel heeft als voordelen dat de data in een enkel bestand staat en eenvoudig is weer te geven, te onderhouden en uit te breiden. De nadelen zijn de complexiteit van het uitlezen van de data en het maximale aantal 'entries'.
Er zijn 6 verschillende tab bladen om de data gestructureerd weer te geven: Filiaal, Centrum, Branche, Bestellingen, Goederen en Drager.
Het uitlezen van een Excel bestand in Delphi is getest in een proefprogramma. Het doel was de inhoud van (een willekeurige selectie van) een Excel werkboek uit te lezen en weer te geven in de DBGrid van Delphi.

Nadat het proefprogramma bleek te voldoen is begonnen met de implementatie ervan in CIDIS. Hoewel de procedures identiek zijn aan die in het proefprogramma bleek bij de implementatie dat het aanroepen van het Excel bestand in CIDIS tot onvoorziene problemen leidde. De integratie van het proefprogramma in CIDIS is hierdoor niet volledig gelukt, maar de de nog resterende lijken oplosbaar.

Vervolgens is er naar een Geografisch Informatie Systeem (GIS) applicatie gekeken, ter vervanging van de tabel met daarin de afstanden, rijtijden en filekansen van een filiaal ten opzichte van alle andere filialen en distributiecentra. Deze GIS applicatie wordt zelf ontwikkeld zodat er een goede koppeling met het CIDIS model mogelijk is.
Aan de hand van de voorwaarden waaraan het GIS moet voldoen is de keuze gemaakt om gebruik te maken van het Nationaal Wegenbestand (NWB) als databron voor de applicatie. Deze keuze is gemaakt omdat het NWB een vectorbestand is (noodzakelijk voor routeplanning), goedkoop is en up-to-date gehouden wordt. Het NWB kan in verschillende bestandsformaten geleverd worden. Er is voor het Geographic Data Files (GDF) formaat gekozen omdat het speciaal geschikt is voor wegen-aanduiding, goed is te converteren naar andere formaten, een duidelijk omschreven standaard heeft en eenvoudig toegankelijk is doordat het in ASCII is. Er is van het NWB een proeflevering van Gorinchem en omgeving in GDF formaat beschikbaar. Deze proeflevering is gebruikt voor het maken van een proefprogramma met als doel het uitlezen van het proefbestand, het opbouwen van de entiteiten volgens de structuur van het GDF en het grafisch weergeven van deze entiteiten op het scherm.
Een vergelijking tussen een met het proefprogramma en een door Mapquest getekende plattegrond en een controle van de straatnamen laat zeer grote overeenkomsten zien. De kleine verschillen kunnen verklaard worden door verschillen in de databron.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.05.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.