Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieH.J.M. Fernhout De Weg-Multi-Trailer als inzet tegen congestie. Een oriënterend onderzoek.
Doctoraalopdracht, Rapport 2004.TL.6851, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de Weg-Multi-Trailer, bij het oplossen van de congestieproblematiek. De Weg-Multi-Trailer is een lange combinatie voor op de snelweg, bestaande uit een speciale trekker en maximaal 5 speciale trailers. De multitrailer is een beproefd concept op containerterminals.
Voor het onderzoek is een netwerk van knooppunten en trajecten opgesteld, waarover de Weg-Multi-Trailers gaan rijden. Van het Weg-Multi-Trailer netwerk is een simulatiemodel gemaakt, waarmee een aantal varianten wordt doorgerekend.
Voor het leveren van een transportprestatie van 2,6 mln. tkm per dag, heeft een Weg-Multi-Trailer netwerk een aantal voordelen t.o.v. het huidige conventionele vervoer:
Samenvatting

Om de snelwegen overdag te ontlasten en tegelijk 's nachts beter te benutten, wordt de Weg-Multi-Trailer gebruikt om goederenstromen te bundelen. De Weg-Multi-Trailer is een trekker met maximaal vijf trailers, ieder beladen met twee TEU. Op containerterminals is de multitrailer een beproefd concept.

Probleemstelling:

Onderzoek de consequenties die het invoeren van het rijden met Weg-Multi-Trailers met zich meebrengt. Het onderzoek omvat de inrichting van een netwerk, de benodigde middelen en een schatting van de kosten.

Gekozen netwerk

Voor het rijden met de Weg-Multi-Trailer is organisatie nodig. Deze organisatie bestaan uit een netwerk van knooppunten, verbonden door trajecten. Er is gekozen voor een netwerk tussen Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem, Rotterdam en Breda, zoals weergegeven in Figuur 1.


Figuur 1. Het gekozen netwerk


Om het gedrag van het netwerk te onderzoeken, is een simulatiemodel gemaakt. Naast het simulatiemodel zijn er ook invoer gegevens benodigd.

Informatie over goederenstromen
Voor het verkrijgen van realistische invoer, is het BRIDGE (Beleidsrelevante Regionale Dataset voor Goederenvervoer en Economie) programma van de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer gebruikt. De gegevens in dit programma hebben de transportstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als bron. Met behulp van BRIDGE, is bepaald dat ruim 10% van de lading op deze trajecten aan de volgende eisen voldoet: De op deze wijze verkregen hoeveelheid lading heeft een omvang van 5610 TEU per dag.

De transportprestatie is ruim 2,6 mln. tkm per dag.

Simulatiemodel

Om het effect van wijzigingen aan het netwerk te kunnen bepalen, is een simulatiemodel gemaakt. In Figuur 2 staat een schematische voorstelling van een knooppunt. De knooppunten worden trajecten verbonden, waarvan in dit model alleen de lengte en de capaciteit gebruikt wordt.


Figuur 2. Simulatieschema van een WMT-knooppunt


De afbakening van deze simulatie is: Dit model wordt onder andere gebruikt om het volgende te onderzoeken: Ook wordt met het model bepaald hoeveel voertuigen en manuren er nodig zijn, om de vervoersprestatie van 2,6 mln. tkm te realiseren.

Uitkomsten simulatie

In Tabel 1 wordt conventioneel verkeer met het Weg-Multi-Trailer netwerk vergeleken. In beide gevallen wordt een transportprestatie van 2,6 mln. Tkm per dag geleverd.

Tabel 1. Vergelijking van Conventioneel verkeer met het Weg-Multi-Trailer netwerk
  Conventioneel Verkeer Multi-Trailer Netwerk
'Ritbeschrijving'
  • De lading is op een vrachtwagen geladen.
  • De vrachtwagen rijdt via de kortste/snelste route van herkomst naar bestemming.
  • De gemiddelde snelheid van 60 km/h kan altijd worden gehandhaafd.
  • De lading is op een Trailer Eenheid (TE) geladen.
  • De TE wordt opgehaald en in een WMT geplaatst.
  • De WMT reist over het Netwerk naar zijn bestemming, rekeninghoudend met de overige Weg-Multi-Trailers.
  • De TE wordt afgekoppeld en naar zijn eindbestemming gebracht.
Ladingdragers: 5610 conventionele vrachtwagens, van gemiddeld 1 TEU 2805 Trailers van 2 TEU
Trekkerkilometers*) ~375.000 km ~50.000 km
Manuren 10.142 uur 2.249 uur
Ruimtegebruik n.v.t. 26 ha
*) Dit betreft het aantal kilometer dat een trekker, met lading, rijdt. Doordat bij het Weg-Multi-Trailer Netwerk meer lading per trekker wordt vervoerd, is het aantal trekkerskilometers veel lager.


Conclusies van het onderzoek

Door het opzetten en gebruiken van een Weg-Multi-Trailer netwerk worden voertuigen overdag van de weg gehaald.

Voor het leveren van een transportprestatie van 2,6 mln. tkm per dag, heeft een Weg-Multi-Trailer netwerk een aantal voordelen t.o.v. het huidige conventionele vervoer: Door modelparameters te variëren, zijn de volgende gevolgen vastgesteld: Het belangrijkste aspect van een Weg-Multi-Trailer netwerk is de bezorgbetrouwbaarheid. Omdat het transport 's nachts plaatsvindt, is het exacte tijdstip waarop de lading arriveert in de meeste gevallen niet van belang. In plaats daarvan is de lading de volgende dag bezorgd, de afnemer van de lading kan daar ook vanuit gaan.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2004.05.17; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.