Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ. van Klinken De drijvende containerkraan
Doctoraalopdracht, Rapport 2004.TL.6863B, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De hogere eisen die gesteld worden aan de containeroverslag zijn aanleiding voor het organiseren van het project 'De Containerterminal van de Toekomst'. Het project heeft als doel het inventariseren van nieuwe ideeën voor de overslag van containers en het screenen van deze ideeën op haalbaarheid. Eén van deze ideeën is de drijvende containerkraan. Het vooruitzicht op een betere informatievoorziening in het containertransport maakt het concept van de drijvende kraan aantrekkelijk voor directe overslag van containers.
Het doel van deze opdracht is het verder uitwerken van het drijvende kraan concept voor directe overslag van containers. Deze uitwerking zal beter inzicht moeten geven in de technische, logistieke en economische haalbaarheid van het concept. De uitwerking gebeurt aan de hand van een gegeven schets van een drijvende kraan (zie figuur).
De uitwerking van de opdracht is opgedeeld in drie delen. In het eerste deel van het rapport is het ontwerpkader beschreven en zijn uitgangspunten opgesteld met betrekking tot de containerlogistiek. Een belangrijk uitgangspunt is dat de containers die bestemd zijn voor directe overslag in aparte baaien op het deepsea schip gestuwd zijn. Deze containers worden via een overslagpunt in de haven naar het achterland vervoerd. Als uitgangspunt is verder aangenomen dat er de beschikking is over een transparante en volledige informatievoorziening voor containers.

In het tweede deel van het rapport zijn concepten ontwikkeld voor de overslagfuncties op de drijvende kraan. Aan de hand van een multi-criteria analyse zijn een drietal concepten geëvalueerd: een referentieconcept, een concept met een kraan vast op een ponton en een concept met een kraan rijdend over een ponton. Het gegeven idee van de drijvende kraan is gebruikt als referentieconcept. Het concept met een vaste kraan is geselecteerd vanwege de beste verhouding tussen kosten en productiviteit.

Het concept met een vaste kraan is in het derde deel van het rapport verder uitgewerkt. De horizontale belastingen op de drijvende kraan zijn berekend en bedragen ruim 400 kN in zowel langs- als dwarsrichting van de kraan. Het op positie houden van de drijvende kraan gebeurt met lieren en meerkabels aan het deepsea schip. Verder zijn de stabiliteit en het dynamische gedrag van de drijvende kraan onderzocht. Tevens is aandacht besteed aan de afstemming tussen de verschillende deelsystemen op de drijvende kraan om een zo hoog mogelijke productiviteit te behalen. Tenslotte zijn de investeringskosten en operationele kosten van het concept bepaald. De totale kosten van directe overslag met de drijvende kraan zijn vergeleken met de kosten voor de overslag op de deepsea terminal.

De belangrijkste conclusies zijn:


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.07.10; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.