Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieL. van Strien Crossdocking in het Stadsbox-systeem.
Ontwerpopdracht, Rapport 2004.TL.6883, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In het onderzoek naar oplossingen voor congestieproblematiek in stedelijke distributie staat het stadsbox-systeem centraal. Het stadsbox-systeem is het transport, m.b.v. een multifunctionele ladingdrager (stadsbox), van goederen, van DC naar de filialen in de binnenstad. Daarbij worden de stadsboxen overgeslagen van een 6-box voertuig op een 1- of 2-box voertuig aan de rand van de stad. Deze overslaglocatie, ofwel crossdock staat centraal in dit rapport.

Na introductie van stadsbox-systeem wordt de ontwerpopdracht afgebakend. In dit rapport wordt uitgegaan van een vaste / permanente overslagvoorziening, waarbij de stadsboxen verplaatst worden over rollen. Ook de transportketen en middelen liggen vast: van DC naar crossdock m.b.v een 6-box shuttlevoertuig en van crossdock naar filiaal m.b.v. een 1-box voertuig of 2-box voertuig.

Uit een simulatie [CiDiS, 2003] blijkt dat crossdocks van 0-10 boxen met één dock voor het shuttlevoertuig voldoen, evenzo 10-25 boxen 2 docks en 25-75 boxen 3 tot 4 docks. Toch blijkt er bij een aantal conceptontwerpen dat deze regel niet altijd opgaat. Door bepaalde lay-out voldoen deze concepten sneller aan de eis van bv. 10-25 boxen, maar scoren dan wel minder op een logistiek profiel dat snelle distributie simuleert, een voorbeeld hiervan is "het plein".

Er bestaan verschillende componenten die verband houden met de overslaglocatie of het overslaan van stadsboxen. Trefwoorden zijn, boxtransport, hoogteverschil overbrugging, opslag, fixatie en geleiding, theoretische doorvoertijd en kostenschatting. De theoretische doorvoertijd geeft een wat plat beeld, hier ligt dan ook een aanbeveling om deze parameter m.b.v simulatie voor een aantal concepten verder te onderzoeken. Hierbij dienen dan zowel strategische als operationele aspecten verwerkt te worden.

Bij de uitwerking van de 6 concepten voor crossdocks worden per concept de volgende aspecten bekeken: Om de verschillende concepten te vergelijken is aan elk concept een bepaalde score toebedeeld. Deze score, behaald op basis van kwaliteit / kwantiteit toetsing op criterias, is getabellariseerd in een multi-criteria matrix. Opvallend is dat "de kade" voor alle drie de groottes goed scoort en dat "duurdere" concepten goed scoren op beide logistieke profielen. Een andere trend is dat naarmate het aantal stadsboxen op de crossdock toeneemt, de 3-D concepten beter scoren.

In de bijlage is het één en ander gewijd aan het geleiden en fixeren van ladingdragers, die eventueel dienst zouden kunnen doen in het stadsbox-systeem.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2004.10.22; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.