Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieK.H.P. Hemmen Secundaire overbrengingen bij motorfietsen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2004.TL.6889, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Voor de secundaire overbrenging bij mototfietsen zijn er drie mogelijkheden: Uiteindelijk kan men concluderen dat de ontwerper, hoe logisch ook, de keuze moet maken. Zoals al eerder gezegd is technisch bijna alles mogelijk: de drie overbrengingen kunnen dezelfde vermogens aan. Maar ze hebben alledrie hun eigenschappen en consequenties van het gebruik ervan. De keuze zal gebeuren op grond van de ontwerpspecificaties, die zo goed mogelijk dienen te passen bij de karakteristieke eigenschappen van de beschreven overbrengingen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2004.11.03; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.