Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieI. de Jong Onderdelenbeschikbaarheid en voorraadnauwkeurigheid bij NedTrain Services BV
Doctoraalopdracht, Rapport 2004.TL.6895, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Bij NedTrain Services wordt gebruik gemaakt van de prestatie-indicatoren balieservicegraad en voorraadnauwkeurigheid. De balieservicegraad zit in juli 2004 op ongeveer 92%, bij een norm van 93%. De voorraadnauwkeurigheid blijft steken op ongeveer 88%, waar 95% gewenst is. In dit onderzoek is onderzocht waarom de beide prestatie-indicatoren niet op het gewenste niveau zitten. Vervolgens wordt gekeken hoe de prestatie-indicatoren op het juiste niveau te brengen zijn.

NedTrain BV ondersteunt railvervoerders en railmaterieeleigenaren in de hele levenscyclus van hun materieel. NedTrain Services verzorgt het technisch onderhoud, de (veiligheids-)controles en reiniging van de treinen en levert 24 uur per dag service bij storingen. Deze opdracht is uitgevoerd bij NedTrain Services, afdeling Material Management van de Regio Randstad Zuid.

Het onderhoud wordt gedaan in een vijftal onderhoudbedrijven en een groot aantal servicebedrijven. Op alle onderhoudsbedrijven is een magazijn aanwezig met een assortiment van ongeveer 10.000 artikelen met een voorraadwaarde van ongeveer € 9 miljoen. Op de servicebedrijven van de Regio Randstad Zuid zijn kleinere magazijnen, elk met een assortiment van 80 tot 400 artikelen. Landelijk zijn er ongeveer 42.000 verschillende artikelen met een voorraadwaarde van ongeveer € 44 miljoen.

Balieservicegraad
Het kwaliteitskental balieservicegraad meet de materiaalbeschikbaarheid aan de balie van het magazijn in Leidschendam. Balieservicegraad is als volgt gedefinieerd: De balieservicegraad is een goede prestatie-indicator voor het meten van onderdelenbeschikbaarheid. De norm van 93% is goed onderbouwd.

Een nulbon ontstaat op het moment dat het magazijn niet kan voldoen aan de vraag naar een artikel uit de werkplaats. Gedurende zeven weken zijn de oorzaken van het ontstaan van nulbonnen gemeten. De meting zijn weergegeven in figuur 1.
De balieservicegraad kan op de 93% gebracht worden door het nemen van de maatregelen zoals weergegeven in figuur 2.
Dit zijn maatregelen die in de regio opgepakt kunnen worden. Het verhogen van de balieservicegraad tot 93% levert in Leidschendam een besparing op van ongeveer € 94.000,- per jaar. De verwachte kosten voor het uitvoeren van de maatregelen bedragen € 5.000,-

Voorraadnauwkeurigheid
De prestatie-indicator voorraadnauwkeurigheid meet, in welke mate de voorraad op de plank overeenkomt met de voorraad in het systeem. Voorraadnauwkeurigheid is als volgt gedefinieerd: De prestatie-indicator voorraadnauwkeurigheid is eenvoudig te manipuleren en mag alleen onder een aantal strikte voorwaarden gebruikt worden voor het meten van de nauwkeurigheid van het magazijn. De norm van 95% voor de voorraadnauwkeurigheid is willekeurig gekozen.

Voorraadverschillen ontstaan op vier verschillende manieren: Bepaalde artikelgroepen zijn gevoeliger voor fouten dan andere: De werkelijke kosten van voorraadverschillen bedragen over 2004 voor de voorraadtellingen (bedrijf 135, het centrale Triton bedrijf): Dit is een bandbreedte van ongeveer 17% van de voorraadwaarde.

Er wordt geschat dat de indirecte kosten in Leidschendam als gevolg van voorraadverschillen ongeveer € 91.500,- per jaar zijn. Deze kosten bestaan uit telcapaciteit voor extra tellingen, maken van voorraadcorrecties, kannibalisatie, spoedorders en stilstand.

De kosten van voorraadverschillen zijn binnen NedTrain niet inzichtelijk.

Voor het verminderen van de voorraadverschillen moeten de volgende maatregelen genomen worden: Algemeen
Binnen NedTrain heerst een eilandencultuur. Als een bepaald bedrijfsonderdeel het wiel uit vindt profiteren andere onderdelen daar niet van mee. De vier regio's met hun afdelingen voorraadbeheer werken bijvoorbeeld alle vier op hun eigen manier. Er heerst een wij en zij cultuur waardoor er onbegrip is voor elkaars werkzaamheden.

De tak onderdelenvoorziening van NedTrain Services bevat veel verschillende lagen met vele verantwoordelijken. Vanaf de werkvloer komt men een hoofd magazijnen, een material manager en een hoofd logistiek tegen. Vanaf voorraadbeheer komt men in plaats van het hoofd magazijnen het hoofd voorraadbeheer tegen. Door deze structuur is er veel overleg nodig om alles op elkaar af te kunnen stemmen.

Er wordt dusdanig veel gerapporteerd dat het gevaar bestaat dat men het overzicht verliest. Het is beter om steeds met een paar speerpunten te werken. Er kan desgewenst op een andere plek meer informatie beschikbaar zijn die op te vragen is op het moment dat dit nodig is.

Er wordt aanbevolen om


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.03.09; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.