Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA. Groenenboom Patiëntenlogistiek
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2005.TL.6935, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


In dit rapport worden de resultaten van een literatuurstudie naar patiëntenlogistiek beschreven.

Allereerst wordt een korte beschrijving gegeven van de gezondheidszorg in Nederland, zoals een onderverdeling van ziekenhuizen en soorten zorg. De historische, momentele en toekomstige karakteristieken van de patiëntenstroom komen hierna aan bod. Vervolgens wordt de financiering van de zorgsector beschreven, evenals een overzicht van de kosten van behandelingen.

Van de problemen binnen de gezondheidszorg zijn de wachtlijsten de duidelijkste. Deze worden onderverdeeld naar oorzaken, waarvan gebrek aan capaciteit en middelen, en problemen aangaande coördinatie en planning, de belangrijkste zijn.

Vanuit de logistieke en productietechnische kennis worden suggesties gedaan, waarmee analyse van de capaciteitsproblemen, en eventuele deeloplossingen voor deze problemen, mogelijk zouden kunnen zijn. Zo wordt gekeken naar modelbouw, waardoor afdelingen en ziekenhuizen als modellen gepresenteerd kunnen worden, of waarmee modellen uit de productietechniek aangepast worden aan en toegepast worden op een (afdeling binnen een) ziekenhuis. Een voorbeeld dat gegeven wordt is dat van het Toyota Productie Systeem.

Omdat ook binnen de gezondheidszorg de omslag naar het ICT-tijdperk ingezet is, wordt een aantal softwarepakketten beschreven, welke toegepast zijn binnen de zorgsector en hiervan worden de resultaten of opmerkingen ook weergegeven.

Ook voor de plannings- en coördinatieproblemen worden mogelijke oplossingen, sommige in de vorm van een softwarepakket, aangedragen. Tenslotte wordt ook voor sommige overige problemen suggesties gedaan om (een deel van) de oorzaken aan te pakken.

Geen van deze oplossingen is dé oplossing. Per geval moet gekeken worden welk van de suggesties het beste van toepassing is.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.07.03; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.