Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.J. de Boer Schematic overview of aspects influencing the design and construction of a ferry terminal
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2004.TL.6942, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het doel van deze literatuurstudie is het geven van een schematisch overzicht van alle aspecten die het ontwerp en de bouw van een veerhaven beïnvloeden. In hoofdstuk 1 wordt deze ruwe probleembeschrijving vertaald in een meer specifieke onderzoeksvraag: "Welke eisen stellen haventype, geografische locatie, modaliteiten, schip, samenleving en de natuurlijke omgeving op de lay-out van een veerhaven?" Lay-out is in deze vraag de generieke term voor infrastructuur, apparatuur en de plattegrond van een veerhaven. De onderzoeksvraag wordt geïllustreerd in figuur 1.

De woorden in de blokpijlen (haven type, geografische ligging, modaliteiten etc.) worden factoren genoemd. De hoofdstukken 2 tot en met 7 zijn elk gewijd aan één van deze zes factoren. De volgorde waarin ze behandeld worden is gebaseerd op een geschatte impact van deze factoren op basis van kosten en organisatie. Hoofdstuk 2 beschrijft de implicaties die het type haven heeft. Vijf verschillende typen havens worden er onderscheiden: sluishavens, kunstmatige getijdehavens, kunstmatige niet-getijdehavens, natuurlijke getijdehavens en natuurlijke niet-getijdehavens. Golven en getijde zijn de twee dominante aspecten die, in verschillende mate, invloed hebben op de infrastructuur van deze haventypen.

De invloed van de geografische locatie wordt, op basis van impact in termen van kosten en organisatie, het één na grootst geschat. Er zijn drie natuurverschijnselen die vrijwel direct gekoppeld kunnen worden aan een bepaalde plaats op aarde: een koud klimaat, aardbevingen en zware stormen. De gevolgen die deze verschijnselen hebben op de infrastructuur and apparatuur worden beschreven in hoofdstuk 3.

De uitdagingen die verschillende modaliteiten aan een veerhaven stellen worden behandeld in hoofdstuk 4. Zes modaliteiten worden onderscheiden: transport over het spoor, RoRo goederen, vrachtwagens, personenauto's, fietsers en motorrijders en voetgangers. De volgorde waarin de modaliteiten behandeld worden is gebaseerd op de geschatte impact op de totale lay-out van de haven.

Hoofdstuk 5 beschrijft de effecten die de veerboot zelf heeft op de lay-out van de terminal. Alleen statische aspecten van de veerboot, zoals het aantal schepen, de grootte van het schip, de manoeuvreerbaarheid, het laden en lossen en het ankeren worden besproken.

De samenleving eist op verschillende manieren de aandacht van ontwerpers en exploitanten van veerhavens. Hoofdstuk 6 geeft een kort overzicht van de juridische eisen en de uitdagingen die gesteld worden door het toenemende bewustzijn voor de natuur.

Hoofdstuk 7 beschrijft de laatste factor: uitdagingen van de natuur, die een relatief kleine impact hebben. Sedimentatie, regen, onweer en mist zijn aspecten die niet over het hoofd gezien moeten worden, maar die ook zeker geen verstrekkende gevolgen hebben.

In hoofdstuk 8 worden de uitkomsten en resultaten van het rapport nog één maal kort op een rij gezet. Een schematisch overzicht van de eerste zeven hoofdstukken is eveneens in dit hoofdstuk opgenomen.

Hoofdstuk 9 behandelt twee casestudies. De eerste behandelt de aanleg van een nieuwe, relatief kleine veerhaven in Alaska, VS. De aanleg van een nieuwe terminal voor een hogesnelheidsveerboot in Split, Kroatië wordt besproken in de tweede. De case studies zijn bedoeld om dit rapport toe te lichten en te verduidelijken. Ze illustreren de bevindingen van de hoofdstukken 2 tot en met 8 en ze geven een voorbeeld van hoe deze bevindingen gebruikt kunnen worden.

Hoofdstuk 10 sluit dit rapport af met een vragenlijst die gevormd is uit de schematische overzichten aan het eind van bepaalde hoofdstukken en paragrafen. Deze vragenlijst is buitengewoon handzaam in het oriënterende deel van het proces van het ontwerpen van een veerhaven. De lijst laat de belangrijkste hoofdstukken uit dit rapport zien en het wijst bovendien de te kwantificeren aspecten aan.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.08.07; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.