Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM. Lamers De transportverliesfactor als vorm van het specifieke energiegebruik van transportmiddelen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2005.TL.6950, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De transportverliesfactor is de verhouding tussen enerzijds de mechanische energie die nodig is voor het overwinnen van de tijdens het transport optredende wrijving en anderzijds de transportprestatie. Voor transportmiddelen is dit een eenvoudige en handige uitdrukking om de benodigde energie met elkaar te vergelijken. In dit rapport wordt veel aandacht besteed aan de wijze waarop de transportverliesfactor voor de verschillende transportmiddelen is berekend.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.08.05; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.