Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ. van der Niet Intelligent Agents in de Logistiek
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2005.TL.6963, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Een intelligent agent is een systeem dat op basis van waarnemingen, eigen kennis en cognitieve vaardigheden in staat is om zelfstandig taken uit te voeren, te communiceren en beslissingen te nemen. Het vermogen om te leren en de kennis uit te breiden is een andere eigenschap van een intelligent agent waarmee het systeem in staat is zich aan te passen veranderingen in de omgeving van het systeem.

Intelligent agents spelen een belangrijke rol bij de verder gaande automatiseringen en het ontwikkelen van nieuwe technieken om processen te optimaliseren en efficiënter te laten verlopen. Hierbij worden steeds vaker intelligent agents ingezet om in bestaande processen taken en verantwoordelijkheden over te nemen. In de logistiek zijn er ook steeds meer processen die gebruik maken van intelligent agents voor de aansturing en de uitvoering van diverse taken. Bestudering van een diverse toepassingen van intelligent agents in de logistiek laat zien dat er toch een verschil is tussen de theoretische benadering van intelligents agents en de manier waarop agents worden ingezet in de praktijk. De rol die agents spelen in de logistieke systemen is vaak een voorgeprogrammeerde rol voor het uitvoeren van een deeltaak uit het proces. Daarnaast is er vaak een communicatie- en een monitoring functie toegevoegd aan het takenpakket van de agent.

Ondanks dat de agents in de logistieke praktijk minder 'intelligente' eigenschappen bezitten dan the agents beschreven in de theorie, zijn er toch een groot aantal voordelen van het gebruik van de intelligent agents in de logistiek. Door het gebruik van agents in logistieke systemen worden processen sneller, stabieler en eenvoudiger. Gelet op deze voordelen is het zinvol om intelligents agents verder te blijven inzetten bij het verbeteren van logistieke systemen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.06.19; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.