Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieR.T. Jie-A-Looi Biomassa, transport en energie
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2005.TL.6998, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Volgens de Derde Energie Nota, geïntroduceerd midden jaren 90, moet tegen het jaar 2020 het aandeel duurzame energie 10% bedragen. Een van de mogelijkheden is het grootschalig toepassen van biomassa als brandstof. De vraag is echter of het transport van biomassa voor grootschalige opwekking van energie vanuit energetisch oogpunt zinvol is. Hiertoe is onderzoek gedaan naar de beschikbare biomassasoorten in Nederland, de energieproducerende biomassaprocessen en de mogelijkheden en energiegebruik van het transport.

Van de verschillende biomassasoorten die er in Nederland beschikbaar zijn worden alleen de stromen die 80% van het totaal deel uitmaken in het onderzoek meegenomen. Deze biomassasoorten zijn: Vervolgens is onderzocht welke processen in aanmerking komen voor het verwerken van bovenstaande biomassa tot energie. De hiervoor in aanmerking komende processen zijn: Er is ook onderzocht welke vervoersmiddelen gebruikt kunnen worden voor het transport van de biomassasoorten en wat het energieverbruik van deze vervoersmiddelen is. Er is verondersteld dat het transport plaatsvindt met behulp van vrachtwagens en dat de ladingen gecompacteerd zijn voor efficiënt transport.

Dit heeft geleid tot de volgende conclusies:


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2005.11.07; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.