Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM.B. de Kleine Technische assistentie voor optimalisatie telprocedure bij operaties
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2005.TL.7016, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Bij een medische operatie worden gazen, deppers en dammetjes (GDD's) gebruikt. Wanneer één of meerdere GDD's na de operatie achterblijven in het lichaam van de patiënt kan dit zeer nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de patiënt. Om dit te voorkomen wordt gebruik gemaakt van een telprocedure. Bij twijfel over de aanwezigheid van een GDD in het lichaam van de patiënt wordt een röntgenfoto gemaakt om uitsluitsel te geven.

Met nieuwe technieken kan de kans op achtergebleven GDD's mogelijk kleiner worden gemaakt. Aan de hand van twee vraagstellingen is een analyse gemaakt van de mogelijkheden. De eerste vraagstelling is of de telprocedure kan worden verbeterd door gebruik te maken van nieuwe technieken en zo ja, hoe. De tweede vraagstelling is welke mogelijkheden er zijn om in het lichaam achtergebleven GDD's te lokaliseren.

Aan de basis van beide vraagstellingen staat het antwoord op de vraag hoe kan worden waargenomen. De actie van het waarnemen is geanalyseerd en er zijn categorieën opgesteld. Veelgebruikte waarnemingsmethodes (zoals echoscopie en metaaldetectie) en een aantal patenten zijn beoordeeld op hun bruikbaarheid.

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat gedurende lange tijd pogingen zijn gedaan om de kans op achtergebleven GDD's te minimaliseren. Vele patenten zijn hierop aangevraagd, maar uit geen van deze patenten is een werkend en kostentechnisch verantwoord systeem gekomen. De huidige telprocedure functioneert goed. Een technisch assisterend systeem moet bijzonder betrouwbaar zijn om van nut te kunnen zijn.

Alle in het onderzoek geanalyseerde waarnemingsmethodes toonden problemen op het gebied van scanzekerheid. Daarnaast spelen de bijbehorende kosten een rol. Omdat de huidige telprocedure goed functioneert, zal een nieuw systeem geen hoge kosten met zich mee mogen brengen.

Van alle waarnemingsmethodes is RFID (Radio Frequency Identification) het meest geschikt voor gebruik in de telprocedure zelf. De overige methodes richten zich meer op het waarnemen van GDD's in het lichaam van de patiënt. De scanrange van RFID en de daarbij behorende scanzekerheid zijn momenteel echter niet voldoende om RFID een bijdrage te kunnen laten leveren aan de huidige telprocedure. Tevens zijn de bijbehorende kosten nog te hoog. De kosten van de benodigde tags zullen na verloop van tijd afnemen, met name wanneer er op grote schaal gebruik wordt gemaakt van dezelfde tags.

De conclusie is dat in de toekomst de telprocedure met behulp van RFID geautomatiseerd kan verlopen, maar dat vanwege de beperkte behaalbare scanzekerheid deze techniek momenteel niet geschikt is. Tevens zijn de bijbehorende kosten nog hoog. In de toekomst zal naar verwachting de scanzekerheid toenemen en zullen de bijbehorende kosten ook verder zakken. Omdat de huidige telprocedure zeer goed functioneert en momenteel niet door techniek overtroffen wordt, kan meer winst behaald worden door de waarneembaarheid van GDD's in het lichaam te optimaliseren. Dit zou kunnen door de huidige röntgenfotografie te behouden en hierbij de radiopaciteit van de GDD's te verhogen. Hoe deze radiopaciteit kan worden verhoogd moet nog nader worden onderzocht.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.02.05; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.