Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA. Vliem Remote Control of Tomas
Computeropdracht, Rapport 2006.TL.7036, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Dit rapport presenteert een implementatie van cliënt/server software voor het al bestaande Tomas Simulatie pakket. Met deze cliënt/server software is het mogelijk om een Tomas Model te benaderen over een netwerk (bijvoorbeeld het internet of intern op een machine) en te besturen (starten, stoppen, trace aan/uit, stepmode aan/uit).
Het voordeel van deze software is dat het makkelijker is om meerdere modellen (of één model met verschillende settings) tegelijk op één computer of op meerdere computers (processors) tegelijk te draaien en te besturen. Deze cliënt/server software mag niet verward worden met de reeds bestaande server en cliënt functionaliteit om gedistribueerde simulatie mogelijk te maken.

H oofdstuk 1 geeft een algemeen inzicht in de werking van de toegevoegde cliënt/server code. De appendices C, D en E en een bijgeleverde CD bevatten de code van de programma's.

Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van verschillende manieren waarop discrete simulatie op computers uitgevoerd kan worden. Voor een meer volledige behandeling verwijs ik naar het proefschrift The DSOL Simulation Suite (J.H.M. Jacobs, 2005)). DSOL ondersteunt een aantal verschillende discrete simulatie beschrijvingen waaronder procesbeschrijving en stroomschema's en discrete gebeurtenis inplannen. Op de cd kunnen een aantal voorbeelden van modellen geschreven in Java met behulp van DSOL gevonden en gerund worden.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.05.22; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.