Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieC.R.J. Versteegh Design of a belt scraper test facility
Doctoraalopdracht, Rapport 2006.TL.7041, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Materiaal dat ontsnapt aan de materiaalstroom van bandtransporteurs is iets wat dagelijks gebeurt. Dit materiaal, mors genaamd, is duidelijk zichtbaar in de stapels materiaal onder een bandtransporteur of bij een overstortpunt. Mors geeft een steeds terugkerende verlaging van de effectiviteit, productiviteit en winstgevendheid van bandtransporteurs. Eén van de methodes om de hoeveelheid mors te beperken is het toepassen van bandreinigers. Echter is, na tientallen jaren van onderzoek, nog steeds niet de universele bandreiniger ontwikkeld die een goede performance combineert met lange standtijd.

Inzicht en kennis betreffende de essentiële parameters van bandreinigingssystemen kan leiden tot een verbeterd ontwerp en functioneren van bandreinigers. In de stortgoedindustrie veranderen parameters zoals bandsnelheid, belading, vochtigheidsgraad van het stortgoed inherent met de industriële processen. Dit gaf de motivatie voor Prof. A. Robert van het Australische 'Centre for Bulk Solids & Particulate Technology' (CBSPT) en B. Law van het Australische ingenieursbureau 'ESS Engineering Services & Supplies' om een onderzoekprogramma op te zetten, wat zich richt op de performance van bandreinigers. Dit onderzoekproject is gesplitst in twee delen. Het eerste gedeelte van dit project bestrijkt het ontwerp en realisatie van de 'band schraper' testopstelling. Na oplevering kan een uitgebreid testprogramma worden uitgevoerd. In dit verslag wordt ingegaan op het eerst deel. Voor het conceptuele ontwerp wordt gebruikt gemaakt van testresultaten van andere onderzoeken en een aantal design tools, zoals morfologische schema's, multi-criteria analyses en gevoeligheidsanalyses. De vervaardiging en assemblage van het merendeel van de onderdelen wordt intern uitgevoerd. Met behulp van een testprocedures worden een aantal 'ingebruikname' testen gedaan die het betrouwbaar functioneren van de testopstelling moeten bevestigen, en het hiermee het eerste gedeelte van het onderzoekproject afsluiten. De nadruk in dit gehele onderzoekproject ligt op één type bandreiniger, een band schraper, die veel wordt toegepast in de Australisch kolenindustrie. Dit onderzoek vindt plaats in de onderzoekomgeving van 'TUNRA Bulk Solids Handling Research Associates'. Dit onderzoekbureau heeft zich gespecialiseerd in stortgoedonderzoek. Het is verbonden aan het 'CBSPT' en is gelegen op het terrein van de Universiteit van Newcastle in New South Wales, Australië.

Deze testopstelling geeft gelegenheid om verschillende parameters onafhankelijk van elkaar te kunnen controleren. Hierdoor wordt een beter inzicht verkregen in de onderlinge relaties. Daarnaast geeft dit ook de mogelijkheid om specifieke bandtransporteurcondities te simuleren, en op deze wijze klantproblemen op te lossen. Dit onderzoekproject richt zich vooral op de reinigingsperformance en slijtage van band schrapers. De initiële afstelling van de testopstelling zal overeenkomen met ondergrondse condities in kolenmijnen. Dit houdt in dat er kolen in een natte conditie zullen worden gebruikt.

Het basisontwerp van de testopstelling heeft drie hoofdsystemen. Allereerst, de bandtransporteur die stortgoed van A naar B brengt, door middel van het ronddraaien van een rubberen band tussen twee trommels. Vervolgens, een band schraper system dat vastgeplakt stortgoed van de band afschraapt. Dit systeem bestaat uit twee band schrapers: de kopschraper die gepositioneerd is ter hoogte van de aandrijftrommel tegen de band en voornamelijk grof stortgoed verwijdert, vervolgens de onderpandschraper die aan de onderkant van de aandrijftrommel is geplaatst en vooral fijn stortgoed afschraapt. Het laatste systeem is een recirculatiesystem dat het afgeschraapte mors opvangt en met behulp van een slurry pump naar een bovengelegen stortbak pompt. Vanuit deze stortbak wordt het stortgoed weer op de band transporteur verdeeld.

De reinigingperformance van een bandschraper wordt gemeten door de hoeveelheid vastgeplakte mors aan de band te meten, nadat de band de beide schrapers is gepasseerd. Dit wordt gedaan met een zogenaamde 'ICT carryback gauge' die in staat is de 'residu mors' van de band te schrapen. Vervolgens wordt het gewicht van de residu mors omgerekend naar een gewicht per vierkante meter. De slijtagesnelheid van de bladen van de band schraper wordt gemeten door het verschil in gewicht op te meten gedurende een tijdperiode. Tijdens een blad-slijtagetest wordt de bladen op gezette tijden uit de testopstelling verwijderd, schoongemaakt en gedroogd. Vervolgens wordt het gewicht bepaald, en wordt het contactoppervlak van het blad opgemeten. De grootte van het contactoppervlak wordt gebruikt om de aandrukkracht tussen blad en band te bepalen. Andere systeemparameters zoals het slijtage van de band, bandtemperatuur, vochtigheid van het stortgoed worden continue dan wel periodiek gemonitord en gecontroleerd.

Uit de eerste resultaten blijkt dat de reinigingsperformance van de gebruikte kopschrapers overeenkomt met eerdere testresultaten uit vergelijkbare onderzoeken. De resultaten van de slijtagetesten leiden momenteel niet tot conclusies over slijtagesnelheden. De polyurethaan bladen van de kopschraper zijn hygroscopisch, en tussen de opeenvolgende testen niet voldoende gestabiliseerd voor temperatuur en luchtvochtigheid, met onbetrouwbare weegresultaten als gevolg. Bij de gelimiteerde hoeveelheid circulerende kolenslurry is er aanzienlijk degradatie van kolendeeltjes waargenomen. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt onder invloed van te hoge toerentallen van de slurry pump. Ter voorkoming wordt geadviseerd om een slurrypomp te installeren die een grotere volumestroom levert bij een beperkt toerental.

Het eerste gedeelte van dit onderzoeksproject is hiermee succesvol afgerond. Voor het vervolgtraject wordt geadviseerd een uitgebreid en gedetailleerd testprogramma te ontwikkelen. Naast de basistests op het gebied van reinigingsperformance en schraperbladslijtage, is het wenselijk dynamische aspecten van de interactie tussen schraperblad en band te onderzoeken.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.10.22; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.