Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA. Vliem Rekeningrijden. Een literatuuronderzoek naar mogelijke implementaties van rekeningrijden.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2006.TL.7043, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Bij rekeningrijden wordt er een prijs bepaald voor het gebruik van een stuk van de weg, eventueel op een bepaald tijdstip. Om te laten zien dat rekeningrijden kan werken, moet het begrip transportcapaciteit van de weg behandeld worden. Door het spreiden van de vraag naar transportcapaciteit in de tijd (van drukke tijdstippen naar rustigere tijdstippen) of naar plaats (van drukke wegen naar minder drukke wegen) valt er winst te behalen door een gemiddeld beter gebruik van de beschikbare transportcapaciteit.

In hoofdstuk 1 wordt het principe van rekeningrijden behandeld en wordt het rekeningrij-den tussen alternatieve methoden om vraag en aanbod van transportcapaciteit te beïn-vloeden geplaatst. Tevens worden in de paragrafen 1.4.1 tot 1.4.6 ook verschillende bestaande systemen in de rest van de wereld behandeld.

In hoofdstuk 2 zal bekeken worden wat er nodig is om een vorm van rekeningrijden in te voeren. De meest basale functies die bij een systeem voor rekeningrijden horen zijn: identificatie, plaatsbepaling en communicatie. Onder rekeningrijden worden alleen de systemen met een differentiatie naar tijd en/of plaats verstaan. Flat-fee tarieven door bij-voorbeeld de algemene wegenbelasting of de benzineaccijns worden niet als systeem voor rekeningrijden gezien, aangezien die nu al bestaan en het doel van rekeningrijden niet kunnen realiseren, namelijk een betere spreiding van de vraag naar transportcapaciteit zodat die beter aansluit bij de aanwezige capaciteit. Systemen met slagbomen worden verder niet behandeld (Franse Peßge). In Nederland is er niet genoeg ruimte om zoveel tolhuisjes met slagbomen naast elkaar te plaatsen dat er genoeg doorvoercapaciteit is. De elektronische versie van een tolhuisje kan wel. Elektronische transacties duren niet te lang en kunnen tijdens het rijden plaatsvinden, maar elk systeem waarbij de voertuigen op de rijbaan stil moeten staan om zich aan te melden of om te betalen zijn uit den boze.

In hoofdstuk 3 komen verschillende implementaties voor de identificatie, plaatsbepaling en communicatie aan de orde. Er kan gesteld worden dat een on-board unit met GPS en GSM een implementatie is met de meeste mogelijkheden qua plaatsbepaling (nauwkeurig) en communicatie (2-richtingen) en dat dit ook gelijk de meest kostbare oplossing is. Een eenvoudigere versie met DSRC of ANPR en bakens langs of boven de weg kost veel minder, maar kan ook minder.

Hoofdstuk 4 laat zien wat de effecten voor 2020 zijn van het wel of niet invoeren van een systeem voor rekeningrijden. Aangezien bij een systeem van rekeningrijden de effecten afhankelijk zijn van de doelstellingen worden deze kort behandeld. Verder worden de gebruikte rekenmodellen en hun toepassingsgebied kort toegelicht.

Hoofdstuk 5 presenteert de conclusies die op het volgende neerkomen:


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.05.22; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.