Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieB.E. Hamer Condition monitoring of bearings in belt conveyors
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2006.TL.7069, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De behoefte voor een effectief conditie meetsysteem voor lopende banden is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Door een toenemende complexiteit en omvang van de machines zijn nieuwe geautomatiseerde conditie meetsystemen ontwikkeld. Hierdoor kan voorkomen worden dat onderdelen bezwijken, kan de tijd dat de machine stilstaat worden teruggebracht en kunnen de kosten van onderhoud worden verminderd.

Een essentieel onderdeel van een lopende band is de lager. Lagers zijn tevens een belangrijke bron van problemen in lopende banden. Het doel van dit literatuuronderzoek is het in kaart brengen van de conditie meetsystemen voor lopende banden en specifiek voor lagers in lopende banden. De conditie meettechnieken voor de belangrijkste componenten van de lopende band zijn op een rijtje gezet en kort toegelicht. De conditie meettechnieken speciaal voor lagers zijn in meer detail beschreven. Om een beter beeld te krijgen hoe lagers bezwijken, zijn de oorzaken en de gevolgen van slijtage van lagers beschreven. De beschikbare conditie meettechnieken voor lagers zijn: Op dit moment worden trillingsmetingen het meest toegepast voor het bepalen van de conditie van lagers. Alhoewel deze techniek goede resultaten geeft, is het meten met behulp van de Acoustic Emission meettechniek een beter alternatief. Deze techniek kan (beginnende) problemen in een veel eerder stadium detecteren en lokaliseren.

De zogenoemde 'smart bearing' en 'smart housing' zijn het resultaat van de integratie van sensor, pre-processor en zender in de lager zelf of in de huizing van de lager. In combinatie met draadloze informatieoverdracht technieken en protocollen kunnen krachtige netwerken worden gevormd om de staat van de lager continue te kunnen meten. Gecentraliseerde computers kunnen de informatie opslaan en bewerken voor verdere analyses. De toepassing van geautomatiseerde conditie meettechnieken kan de volgende voordelen opleveren: Het onderzoek naar betere en effectievere conditie meetsystemen voor lagers zal moeten doorgaan om het vastlopen van machines nog meer te voorkomen en om de kosten van onderhoud verder te verlagen. Een nieuwe conditie meettechniek voor lagers is gebaseedd op 'Acoustic Emission'. De integratie van deze techniek in de behuizing van lagers kan een precies en effectief meetsysteem opleveren en zal daarom nog meer onderzocht moeten worden.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.10.10; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.