Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM. Kooijman Tweede kat systemen in containerkranen
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2006.TL.7075, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Het aantal containers dat een kadekraan per uur kan behandelen, kan onder andere worden verhoogd door het toepassen van een tweede kat systeem. Hierdoor kunnen schepen de haven eerder verlaten, of kunnen er grotere schepen worden behandeld. Veel tweede kat systemen maken gebruik van een platform waarop de container tijdelijk wordt neergezet. Door gebruik van het platform wordt de aanvoer van containers op de terminal gelijkmatiger, waardoor er gemiddeld per uur meer containers kunnen worden behandeld.

In dit literatuuronderzoek zijn verschillende gepubliceerde concepten behandeld. Deze concepten zijn onder te verdelen in tweede kat systemen met een vast platform, met een verplaatsbaar platform, systemen met een continu containertransport en systemen die geen platform gebruiken.

Het is niet mogelijk om uit de behandelde concepten één concept aan te wijzen dat in iedere situatie de beste oplossing is. De keuze voor een concept is onder andere afhankelijk van het beschikbare budget, de gewenste kraanproductiviteit en of het concept wordt toegepast op een nieuwe of bestaande terminal.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.03.20; logistics@wbmt.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.