Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ. Schim van der Loeff, T.H.M. Mooijman en E.F. Erdurcan Prototype voor het automatiseren van de leesbaarheidstest voor RFID-readers en tags
Laboratoriumexperiment, Rapport 2006.TL.7088, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Om een gedegen uitspraak te doen over het wel of niet geschikt zijn van RFID voor een bepaalde toepassing, dient men RFID-leesbaarheidstesten uit te voeren. Het doel van deze leesbaarheidstesten is het bepalen van het leesveld en leessnelheid van verschillende tag/reader combinaties. Indien men over deze informatie beschikt, is het mogelijk een advies op maat te geven welke tag/reader combinatie het beste geschikt is voor de gekozen situatie.

Het uitvoeren van RFID-leesbaarheidstesten geschiedde tot nu toe met de hand, wat een tijdrovende klus is. In dit verslag wordt de mogelijkheid tot het automatiseren van deze klus onderzocht.

Eerst wordt er gedefinieerd wat de precieze bedoeling is van de leesbaarheidstesten en hoe het precies in zijn werk gaat. Daarna worden aan de hand hiervan de randvoorwaarden vastgesteld. Vervolgens wordt een aantal concepten besproken en wordt aan de hand van de gestelde randvoorwaarden een ontwerp gekozen.
Daarna wordt het gekozen ontwerp volledig uitgewerkt zowel in constructieve als in informatietechnische zin. Als laatste volgen er aanbevelingen, zodat de volgende groep lering kan trekken uit eerder behaalde resultaten, en tot een zinnige uitbreiding en verbetering kan komen.

Op dit moment is de fase van het ontwerpen, fabriceren en assembleren voltooid. Er zijn van alle componenten AutoCad tekeningen gemaakt, die bijgevoegd zijn als bijlage.
Het gekozen concept heeft bewezen te werken, maar kan op bepaalde punten nog worden verbeterd.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.10.30; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.