Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM.B. de Kleine Gebruik van een projectmodel voor het voorspellen vam voltooiingstijden
Computeropdracht, Rapport 2006.TL.7093, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Veel bedrijven moeten bij het binnenkrijgen van een opdracht aangeven wanneer deze opdracht voltooid zal zijn. Het niet voltooid hebben van een opdracht binnen deze aangegeven tijd kan negatieve financiële gevolgen hebben.

Om meer kennis te krijgen over het verloop van een order kan gesimuleerd worden met een projectmodel. Interessant is om te weten in hoeverre dit model gebruikt kan worden om in de praktijk een voorspelling te doen over de tijd die nodig is om een nieuwe order te voltooien. Om een beeld te kunnen vormen van deze mogelijkheden is er een scheduling model gebouwd, dat de praktijk moet benaderen.

De resultaten van dit scheduling model zijn vergeleken met de resultaten van een project model met als doel eventuele overeenkomsten zichtbaar te maken. Bij de simulaties is gebruik gemaakt van drie soorten orders, elk variërend in vorm en in minimale, gemiddelde en maximale voltooiingtijd.

Uit de resultaten bleek dat er overeenkomsten zichtbaar zijn tussen het scheduling model en het projectmodel wanneer wordt gekeken naar de voltooiingtijd van nieuw geïntroduceerde orders. Er is echter nog te weinig gesimuleerd om nieuwe harde uitspraken te kunnen doen over de mogelijkheden om het project model te gebruiken om de voltooiingtijd van een order te voorspellen.

Om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van het projectmodel zal meer met het in dit onderzoek geproduceerde scheduling model gesimuleerd moeten worden. Er wordt aanbevolen om in vervolgonderzoek van dit model gebruik te maken.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.01.25; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.