Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieT. Verheijen Stabiliteitsmechanisme voor schroefframe in een Eurosilo.
Ontwerpopdracht, Rapport 2006.TL.7094, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Stortgoed kan ruimtebesparend opgeslagen worden in een Eurosilo. Door middel van schroeven wordt het stortgoed in en uit een Eurosilo gehaald. De schroeven zitten in een schroefframe dat met kabels aan de brug hangt. In een bovengrondse Eurosilo wordt het schroefframe tegen de silowand geleid. Doordat ondergrondse Eurosilo's een zeer onregelmatig wandoppervlak hebben, is het niet mogelijk het schroefframe tegen de wand te geleiden. In het verleden heeft Eurosilo geleiding van het schroefframe in ondergrondse silo's gerealiseerd door het plaatsen van een centrale kolom. Door asymmetrische druk van het stortgoed tegen de centrale kolom, ontstaat het risico op uitknikken van de kolom.

Omdat in een ondergrondse silo geleiding van het schroefframe zowel via de wand als via een centrale kolom niet goed mogelijk is, is vanuit ESI Eurosilo B.V. de vraag gerezen of het mogelijk is het schroefframe op een andere manier te geleiden. Tijdens het legen en vullen van de silo kan door de kracht die de schroeven uitoefenen op het stortgoed en door het roteren van deze schroeven, het schroefframe uitwijken. Omdat het schroefframe de silowand niet mag raken is voorwaarde voor het schroefframe, dat dit niet meer dan 0,5 meter uitwijkt ten opzichte van de toestand in rust.

Aan de hand van een aantal randvoorwaarden en aannames zijn vier concepten ontwikkeld. Uit een korte multi-criteria-analyse bleek het Ster concept het meest kansrijk te zijn. Dit concept is verder uitgewerkt en met behulp van Ansys statisch en dynamisch geanalyseerd. Statische krachten leiden in dit ontwerp niet tot te grote uitwijkingen van het schroefframe. Uit de dynamische analyse blijkt dat het schroefframe eigenfrequenties heeft die in dezelfde range liggen als de omwentelingsfrequentie van de schroeven. Uit een dynamisch beschouwde krachtenanalyse blijkt de uitslag van het schroefframe te groot te zijn, waardoor het schroefframe de wand zou kunnen raken en schade oplopen. De dynamische analyse laat dus zien dat het huidige Ster concept niet geschikt als alternatief voor het geleiden van het schroefframe in een ondergrondse silo. De aanbeveling is het dynamisch Ansys-model verder uit te werken en te verifiëren met een fysiek model.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.12.01; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.