Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieH.G. Kevenaar Ontwerp van een tripperwagen geschikt voor een pijptransporteur.
Ontwerpopdracht, Rapport 2006.TL.7095, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Stortgoedterminals gebruiken stockpiles voor de tijdelijke opslag van bulkgoederen. Het opslaan en terugwinnen van het stortgoed gebeurt met behulp van zogenaamde stacker-reclaimers. De hoofdtransporteur zorgt voor de aan- en afvoer van het stortgoed. Tussen de transporteur en de stcker-reclaimer bevindt zich een zogenaamde tripperwagen. Deze tripperwagen zorgt ervoor dat de transportband uit haar rollen wordt genomen, omhoog wordt gevoerd en het stortgoed uiteindelijk in de bandtransporteur van de stacker-reclaimer belandt. Op dit moment zijn de hoofdtransporteurs op stortgoed terminals vrijwel altijd conventionele bandtransporteurs.

De afgelopen vijfentwintig jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van de pijptransporteurs. Over de gehele wereld zijn dergelijke installaties neergezet. Een pijptransporteur heeft enkele grote voordelen ten opzichte van een conventionele bandtransporteur. Een van de voordelen is de betere controle over stofvorming, een ander voordeel is de mogelijkheid om grotere hellingshoeken toe te passen.

Door een pijptransporteur te gebruiken als transporteur op stortgoedterminals, kan worden geprofiteerd van de voordelen van een pijptransporteur. Als gevolg van de almaar strenger wordende eisen op het gebied van emissies is het wenselijk indien gesloten transport voor het stortgoed wordt toegepast.

Dit rapport presenteert het ontwerp van een tripperwagen die gebruik maakt van een pijptransporteur. Een functionele analyse is toegepast om de hoofdfuncties van een tripperwagen te onderkennen. Vervolgens is er voor iedere hoofdfunctie een aantal sub-oplossingen bedacht. Door middel van een morfologische kaart zijn er twee oplossingen samengesteld. Beide oplossingen zijn beoordeeld aan de hand van opgestelde kwantitatieve en kwalitatieve criteria.

De oplossing welke het best aan de gestelde eisen voldoet maakt gebruik van de hoofdtransporteur om het stortgoed omhoog te brengen. De idler frames (=nbsp;de panelen waarin de draagrollen van de pijptransporteur zich bevinden) worden hiervoor geopend, hierna wordt de transportband uit het frame opgelicht. De tripperwagen heeft zijn eigen idler frames, welke zijn gemonteerd op een vakwerkconstructie. Het storten van het bulkgoed gebeurt aan de bovenzijde van de tripperwagen. De idler frames van de hoofdtransporteur worden door middel van scharnieren en duwstangen volledig geopend. De bovenste draagrol van de pijptransporteur wordt bediend met behulp van een hefboom; hierdoor neemt de openingsruimte verder toe.

Dit rapport laat zien dat het mogelijk is om een pijptransporteur toe te passen op stortgoedterminals. Echter, het deel van de tripperwagen waar de band wordt opgetild uit zijn draagrollen is het meest kritieke gedeelte. Gedurende dit deel is de band niet ondersteund.

Verder onderzoek is noodzakelijk om het gedrag van de band te beoordelen op het moment dat deze niet wordt ondersteund (dit onderzoek kan bijvoorbeeld met behulp van Eindige Elementen Methodes). Verder onderzoek is ook noodzakelijk voor het gedetaileerde ontwerp van de tripperwagen en de idler frames van de hoofdtransporteur. Het laatste aspect dat onderzocht dient te worden zijn de kosten voor installatie, operatie en onderhoud van de tripperwagen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2006.11.25; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.