Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieA. Rahmouni Vergelijkend overzicht van versnelde rolpad ontwerpen
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2007.TEL.7122, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Rolpaden worden voornamelijk gebruikt om mensen horizontaal te transporteren. Al decennia lang worden conventionele rolpaden (Conventional Moving Walkways) toegepast. Deze systemen opereren op een constante snelheid.
Tegenwoordig doet men onderzoek naar versnellende rolpaden (Accelerating Moving Walkway). In de praktijk zijn er al een aantal testmodellen in gebruik genomen. Deze systemen bestaan uit een versnellingszone aan het begin, een constante hoge snelheid zone in het midden en een vertragingszone aan het einde. Het systeem opereert op een lage snelheid aan het begin van de versnellingszone en aan het einde van de vertragingszone, zodat mensen veilig het systeem kunnen betreden en verlaten.
Er zijn vier verschillende versnellende systemen: multi-band systemen, roller systemen, glijdende palletsystemen en parallellogram palletsystemen. Glijdende palletsystemen scoren het beste op veiligheid en multi-band systemen scoren het slechtst daarop. Daar tegenover staat dat multi-band systemen het beste scoren op betrouwbaarheid, onderhoud, energieverbruik, geluid/trillingsemissies en kosten en dat glijdende palletsystemen hierop het slechtst scoren. Roller systemen zijn de enige systemen die op alle vlakken een voldoende scoren.
Er zijn een aantal factoren die de implementatie van versnellende systemen aanmoedigen en belemmeren. Aanmoedigende factoren zijn: Reductie van de transporttijd, het verhogen van het serviceniveau en de mogelijkheid om langere systemen toe te passen omdat het systeem op een hogere operationele snelheid (i.v.m. conventionele systemen) opereert. Belemmerende factoren zijn de hoge kosten, de hogere kans op ongelukken omdat de mensen niet gewend zijn aan het systeem en een aantal flexibiliteit-problemen die kunnen optreden bij het ingebruikname van langere systemen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.03.14; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.