Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieW.S. Lee Ontwikkelingen in het ontwerp van installaties voor pneumatisch transport
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2007.TEL.7145, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Bij pneumatisch transport in droog bulkgoedmateriaal worden fijne deeltjes getransporteerd in een pijp. In de pijp stroomt lucht die een hogere snelheid heeft dan de deeltjes en door middel van luchtwrijving worden de deeltjes getransporteerd. In 1982 is er een proefschrift geschreven over een model dat de drukval berekent van de verdunde fase transport, waarbij de deeltjes over de gehele pijp zweven [J.A. Ottjes "Pressure losses in pneumatic transport. A model based on particle-wall interactions and particle density distribution", PhD-thesis TU Delft (1982)].

In dit rapport is onderzocht wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van dilute fase transport in de afgelopen 25 jaar.

Hiertoe is een literatuuronderzoek gedaan om methoden van de drukvalberekeningen, krachten op deeltjes en effecten van deeltjes eigenschappen te inventariseren, die na 1982 gebruikt worden.

Er zijn in dit onderzoek vijf drukvalmodellen gevonden: De traditionele methoden om drukval te berekenen worden nog steeds gebruikt. De effecten op drukval en krachten op deeltjes door de eigenschappen van de deeltjes zijn door onderzoekers onderzocht met behulp van computermodellen en meetresultaten.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.05.13; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.