Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieM. Kooijman Simulatie van een container stacking lane met een of meer automatische stacking cranes
Computeropdracht, Rapport 2007.TEL.7168, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De capaciteit van een geautomatiseerde stack van een containerterminal kan worden uitgebreid door het plaatsen van meerdere Automatic Stacking Cranes (ASCs) per stacklaan. Hierbij zijn ASCs die elkaar kunnen passeren het meest efficiënt.

Er is een simulatiemodel gemaakt met behulp van Delphi/Tomas. Met het simulatiemodel kunnen drie typen ASCs gesimuleerd worden, te weten: 1 ASC per laan, twee elkaar passerende ASCs waarvan de lagere ASC bovenlangs wordt gepasseerd door de hogere ASC met een container en twee elkaar passerende ASCs waarvan de smallere ASC langs de zijkant wordt gepasseerd door de andere ASC met container.

Bij een stack van 6 bij 40 containers en een gemiddelde wachttijd per opdracht van maximaal vijf minuten kunnen de volgende aantalen containers worden doorgevoerd. Wanneer er 1 ASC per laan is geïnstalleerd: 11,3 container per uur met een standaarddeviatie van 4,7%. 23,7 containers per uur (standaarddeviatie 9,5%) kunnen behandeld worden door de bovenlangs passerende ASCs. De andere ASCs kunnen een aanvoer van 22,4 containers per uur behandelen (standaarddeviatie 11,5%). Door de opdrachten niet in volgorde van binnenkomst af te handelen, maar de container die het dichtste bij de ASC staat als eerste te behandelen wordt de capaciteit verhoogd. De ASCs kunnen nu respectievelijk 13,2 ( 3,8%) containers, 28,1 (± 9,3%) containers of 26,0 (± 9,5%) containers per uur behandelen.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.07.04; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.