Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieJ.J.W. Gerritsen Wenselijkheid van hybride aandrijvingen.
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2007.TEL.7180, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Elke dag staan in het nieuws in de automobielwereld nieuwtjes op het gebied van hybride voertuigen. Bijna elke fabrikant probeert een graantje mee te pikken van de hybride hype. Op het eerste gezicht lijken hybride aandrijvingen ideaal als oplossing voor de mobiliteit in relatie tot het olietekort en de milieuproblematiek. Als ze echter op grote schaal ingevoerd gaan worden rijst de vraag:
'Wat zijn de voor- en nadelen van hybride aandrijvingen en is het de goede weg voor de toekomst?'
Om dit te bepalen wordt ten eerste beschouwd wat hybride aandrijvingen eigenlijk inhouden. Welke technologieën bestaan er en welke toepassingen zijn er? Daarnaast wordt er rekening gehouden met de milieuproblematiek en het probleem van het olietekort. Men hoort deze termen vaak in het nieuws, maar wat houden deze in en in hoeverre heeft het vervoer echt impact op het milieu. Tevens wordt er gekeken naar de kosten van hybride voertuigen en de alternatieven. Er blijken alternatieven te zijn die net zo zuinig zijn en goedkoper te produceren zijn. De publieke opinie met betrekking tot hybride voertuigen en de directe concurrenten wordt bekeken. Zijn hybride voertuigen wel zo populair als vaak wordt aangenomen? Of ziet men alternatieve energiezuinige aandrijfmethoden als een betere optie?
Hybride aandrijvingen zijn niet voor elke vervoersmodaliteit geschikt. Vooral kleine voertuigen die veel korte start-stop rijcycli maken, zoals personenauto's en distributievoertuigen zijn geschikt om uitgerust te worden met hybride aandrijvingen.
Natuurlijk staat de technologie op het gebied van hybride aandrijvingen niet stil. De energieopslag wordt steeds beter, waardoor hybride aandrijvingen interessanter worden. Echter de energiezuinige alternatieven, zoals brandstofceltechnologie worden in de loop der tijd ook steeds aantrekkelijker. Aan de hand van deze analyse blijkt dat hybride voertuigen lang niet altijd milieuvriendelijker en zuiniger zijn. Ze blijken alleen voordelig te zijn onder bepaalde gebruikscondities. Als er voortdurend lange afstanden afgelegd worden, neemt een hybride voertuig alleen extra massa mee. Op korte afstanden met veel start-stop verkeer is een hybride aandrijving echter ideaal.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.08.05; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.