Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieL.G. van Koeveringe Simulatie van een conflictvrij AGV-systeem
Computeropdracht, Rapport 2007.TEL.7192, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De routeplanning van AGV's op containerterminals is een complex proces. Door de Technische Universiteit van Berlijn is hiervoor een nieuw algoritme bedacht. Met dit algoritme wordt de capaciteit van het AGV-netwerk vergroot. Opstoppingen van AGV's (en daardoor vertragingen van containers) worden voorkomen door een intelligente routeplanning en tijdsplanning. De routes worden zo gekozen dat AGV's elkaar niet hinderen.

In dit rapport is door middel van een computersimulatiemodel onderzocht wat de invloed op de capaciteit is van het aantal kade- en stacklocaties, het aantal kade- en stacklanen en een ongelijke verhouding tussen het aantal kade- en stacklocaties.

Eén van de belangrijkste resultaten is dat een vermeerdering van het aantal kadelanen een sterke vergroting van de capaciteit met zich mee brengt.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2007.12.04; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.