Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieC. van Zeil Mogelijkheden voor pakketdistributie met de Cargo Tram Amsterdam
Literatuuropdracht/scriptie, Rapport 2007.TEL.7211, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


De luchtkwaliteit in Amsterdam voldoet niet aan de Europese normgeving en dient daarom verbeterd te worden. De luchtkwaliteit is onder andere slecht, doordat de binnenstad dichtslibt met vrachtwagens en auto's. Daarom heeft de gemeente Amsterdam al een groot aantal maatregelen genomen, zoals snelheidsbeperkingen op de ring van Amsterdam en beperkingen voor het vrachtverkeer richting de binnenstad. Nu blijkt dat al deze maatregelen nog niet voldoende effect hebben, wordt er gezocht naar andere mogelijkheden om het vervoer in Amsterdam te beperken. Hiervoor kan worden gekeken naar oplossingen die nu in andere steden worden toegepast. Zo wordt bijvoorbeeld in de binnenstad van Utrecht een gedeelte van de horeca en winkeliers met succes van drank voorzien door middel van de 'bierboot'. In Dresden is een aanzienlijke vermindering van het aantal vrachtwagens bereikt doordat de Volkswagenfabriek in de stad gebruik is gaan maken van cargotrams. Ook in Zürich wordt succesvol gebruik gemaakt van het concept cargotram, waarmee het stadsafval wordt opgehaald. Door deze successen van het concept cargotram is het bedrijf Citycargo in 2007 een pilot gestart in Amsterdam, waarbij de binnenstad wordt bevoorraad met behulp van cargotrams.

In dit onderzoek wordt er gezocht naar extra mogelijkheden voor de cargotram, om daarmee het concept cargotram te verbeteren, waarbij eerst de achtergrond van de huidige pilot uitgebreid is onderzocht.

Het plan van Citycargo is om het grootste deel van het vrachtvervoer in Amsterdam per vrachttram en elektrische vrachtwagentjes te laten vervoeren. De cargotrams worden hierbij aan de rand van de stad bevoorraad bij grote distributiecentra. De bevoorrading van deze centra kan met gunstigere trucks (groot en multifunctioneel), op gunstigere tijdstippen (buiten de spits) en via gunstiger routes gebeuren. Hiervandaan rijden de cargotrams tot de rand van het centrum waar ze op verschillende plaatsen E-cars (kleine elektrische vrachtwagens) bevoorraden. Deze E-cars zorgen voor de fijndistributie in het centrum van de stad, waarbij rekening gehouden moet worden met de venstertijden. Dit houdt in dat de E-cars alleen tussen 7.00 uur en 11.00 uur 's ochtends in het centrum mogen rijden.

Omdat hierbij de cargotram niet volledig benut kan worden, is er in dit onderzoek gekeken of er mogelijkheden zijn of er buiten deze venstertijden meer werk gegenereerd kan worden voor de cargotram. Hierbij lijkt het een goede optie om de cargotram packstations te lossen en te laden in het centrum van de stad. Een packstation is een kluisjessysteem waarbij pakjes 24 uur per dag verstuurd en opgehaald kunnen worden. Dit is een systeem dat door DHL in Duitsland wordt toegepast. Omdat de trambanen in het centrum van de stad zeer druk bezet zijn, kunnen de packstations niet met de hand gelost en geladen worden zonder een extra spoor aan te leggen.

In dit onderzoek zijn verschillende geregelde/geautomatiseerde concepten geanalyseerd. Hieruit is gebleken dat een systeem, waarbij units achter een deurenwand worden geplaatst, waar de pakketten kunnen worden opgehaald en geplaatst, goed toegepast kan worden. Zoals te zien in volgende figuren. Hierbij bestaat het packstation uit een centrale bedieningsunit met daarnaast twee deurenwanden waar een unit achter staat. Wanneer er elke dag één unit gewisseld wordt, hebben de klanten twee dagen om hun pakket op te halen. Uit het onderzoek is ook gebleken dat de units het best in de lengte richting van de tram kunnen worden geplaatst, zodat de breedte die nodig is op het station bij het lossen zo klein mogelijk blijft. Hierdoor is het mogelijk om bij de meeste haltes in het centrum een packstation te kunnen plaatsen. De units worden hierbij door middel van een rolsysteem op en van de tram gerold, waardoor de units niet gelift hoeven te worden. Omdat het aantal pakketten dat verstuurd gaat worden met het nieuwe concept moeilijk in te schatten is en daardoor de mogelijke opbrengsten en kosten moeilijk te bepalen zijn. Daarom is het verstandig om te bestuderen wat de opbrengsten en de kosten van het concept zijn, voor deze wordt toegepast. Dit systeem kan dus (na een kostenstudie) een extra hoeveelheid werk genereren en daarmee een aanvulling zijn op het concept cargotram.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.04.30; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.