Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
TransporttechnologieK. Balder Stochastische projectplanning
Computeropdracht, Rapport 2008.TEL.7287, Sectie Transporttechniek en Logistieke Techniek.


Steeds vaker wordt computer software gebruikt om het projectplanningsproces te ondersteunen. Het plannen van projecten wordt complexer naarmate het aantal taken binnen dit project toeneemt. Software kan de complexiteit van een dergelijk planningstraject aanzienlijk verkleinen. Elk project kan opgedeeld worden in een zeker aantal activiteiten. Aangezien elke activiteit een variabele tijdsduur heeft, is de tijdsduur van het totale project vaak onzeker. Daarnaast is een aantal activiteiten waarschijnlijk maatgevend voor de totale projectduur. Deze activiteiten vormen het zogenaamde 'kritieke pad'.

In dit rapport wordt de ontwikkeling van een generiek simulatieprogramma beschreven. Het programma kan worden gebruikt om elk soort project meerdere malen te doorlopen en een waarschijnlijke projectduur en kritiek pad vast te stellen. De tijdsduur van elke individuele activiteit wordt gevarieerd per keer dat het project doorlopen wordt aan de hand van een nieuw gedefinieerde verdelingsfunctie. De simulatie is gebaseerd op een conceptueel model, dat gemaakt is aan de hand van de proces interactiem ethode. Deze methode zorgt ervoor dat het conceptuele model gemakkelijk geïmplementeerd kan worden in een objectgeoriënteerde programmeertaal zoals Delphi, waarin de module TOMAS gebruikt wordt. Het simulatieprogramma bevat een real-time animatie, die het inzicht in het project vergroot en de verschillende kritieke paden laat zien voor de verschillende malen dat het project doorlopen wordt. Daarnaast is de animatie een gemakkelijk te gebruiken gebruikersinterface om de eigenschappen van de activiteiten te bekijken terwijl een project wordt doorlopen.

Nadat de simulatie is geverifieerd, wordt een experimentele case uitgewerkt. De case betreft een vliegtuigonderhoudprogramma, wat een uitgebreid netwerk aan activiteiten vormt. Aan de hand van deze experimentele case wordt de waarde van het simulatieprogramma voor het plannen van projecten gedemonstreerd.


Rapporten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek
Gewijzigd: 2008.10.17; logistics@3mE.tudelft.nl , TU Delft / 3mE / TT / LT.