Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Afdeling Maritieme Techniek en Transporttechnologie
Mekelweg 2,
2628 BL Delft.


Computeropdrachten studenten Transporttechniek, 1992 en eerder

In het laatste jaar van de studie worden door de studenten opdrachten uitgevoerd. Over het uitgevoerde werk wordt een rapport geschreven. Vertrouwelijke rapporten kunnen alleen worden ingezien na overleg met de sectie.

Alle opdrachten :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT
Ontwerpopdrachten :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT
Computeropdrachten :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT
Experimentele opdrachten :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT
Literatuuropdrachten/scripties :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT
Doctoraalopdrachten :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT

N.B. Van de rapporten Transporttechniek zijn afzonderlijke overzichten beschikbaar t/m 2001.
Raadpleeg voor de rapporten vanaf 2002 de overzichten Transporttechniek en Logistieke Techniek (TT&LT).

Zie ook overzicht rapporten  Logistieke Techniek (t/m 2001) | Transporttechniek en Logistieke Techniek


begin|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
 • B.R. Groet De Unit Makefile. Een unit die uitvoergegevens uit Must verzamelt.
  Rapportnummer 92.3.TT.2946.
 • P.A. van Laar Computeropdracht bij de scriptie "Het specifiek energieverbruik van transportmodaliteiten".
  Rapportnummer 92.3.TT.3091.
 • H.J. van Leeuwen Programma's voor het maken van geparameteriseerde tekenprogramma's voor eenvoudige figuren die opgeroepen kunnen worden in AutoCAD.
  Rapportnummer 92.3.TT.3018.
 • G. Lodewijks Object-georiënteerd programmeren in Turbo Pascal en C++.
  Rapportnummer 91.3.TT.2886.
 • J.P. Mann Simulatiemodel van de behandeling van schepen in de haven van Dow Chemical.
  Rapportnummer TT.1032.
 • R. Nales Ontwerp van de MPB brugkraan voor de overslag van pallets uit zeeschepen.
  Rapportnummer 88.3.TT.2501. Wordt niet uitgeleend.
 • R. Nales Simulatie van de overslag met de meerbaans pallet brugkraan.
  Rapportnummer 88.3.2505.TT. Wordt niet uitgeleend.
 • R.A.J. Noordermeer Continue simulatie met TUTSIM 7.0 en PSI/e.
  Rapportnummer 92.3.TT.2964.
 • J. Onneweer Lastlijn dubbelarmkraan; bepaling van het trekstang draaipunt m.b.v. Lotus Symphony en PC-Matlab.
  Rapportnummer 92.3.TT.3008.
 • H. Otte Vervorming van de railbaan bij een overslagbrug : berekeningen met MATLAB.
  Rapportnummer 92.3.TT.3056.
 • R.R. Peeters Computerprogramma voor de berekening van verankeringskarakteristieken van drijvende offshore platforms.
  Rapportnummer 92.3.TT.3026.
 • P. Plazier DYNDEMP: dynamische demper berekening voor AGV's.
  Rapportnummer 92.3.TT.3082.
 • T. Pranoto Doorhang van de hangstangen van een overslagbrug.
  Rapportnummer 92.3.TT.3079.
 • L.A. Sanderse Simulatie van een draad van een siloreiniger.
  Rapportnummer 92.3.TT.2969.
 • F.A. Schaafsma Logistieke blokjes in ExSpect.
  Rapportnummer 91.3.2809.TT.
 • D. Vermeulen Beveiliging van containers tegen typfouten door een checkdigit.
  Rapportnummer 92.3.TT.2968.
 • R.G. van Wachem Computerprogramma voor het berekenen van de riserstroke van een TLP.
  Rapportnummer 89.3.OS.2599.

begin|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Gewijzigd: 2020.09.29; T.C.A. Mensch, TU Delft / 3mE / MT&TT.