Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Afdeling Maritieme Techniek en Transporttechnologie
Mekelweg 2,
2628 BL Delft.


Doctoraalopdrachten studenten Transporttechniek en Logistieke Techniek, 2004 en eerder

In het laatste jaar van de studie worden door de studenten opdrachten uitgevoerd. Over het uitgevoerde werk wordt een rapport geschreven. Vertrouwelijke rapporten kunnen alleen worden ingezien na overleg met de sectie.

Zie MarArchief (http://repository.tudelft.nl / Research repository / Maritime Archive) voor rapporten vanaf 2013.
Alle opdrachten :   ≤ 2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  totaal
Ontwerpopdrachten :   ≤ 2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  totaal
Computeropdrachten :   ≤ 2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  totaal
Experimentele opdrachten :   ≤ 2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  totaal
Literatuuropdrachten/scripties :   ≤ 2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  totaal
Stages :   ≤ 2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  totaal
Doctoraalopdrachten :   ≤ 2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  totaal

Zie ook overzicht rapporten  Logistieke Techniek (t/m 2001) | Transporttechniek (t/m 2001) | Productietechniek en Logistieke Techniek (2004-2012)


begin|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
 • A.D. Bakelaar Crane feeding system.
  Rapportnummer 98.3.TT.5044. Wordt niet uitgeleend.
 • S. de Bakker Het ontwerpen van een robotverkeersregeling voor Hamer B.V.
  Rapportnummer 2000.LT.5364. Wordt niet uitgeleend.
 • E.R. Bal Onderzoek naar de operationele haalbaarheid van een Forest Terminal voor Forest Products.
  Rapportnummer 89.3.2534.TL.
 • F. Calis Mengen in een continumenger.
  Rapportnummer 2004.TL.6877. Wordt niet uitgeleend.
 • Y.S. Chan Virtual prototyping van de Stadsbox-multitrailer.
  Rapportnummer 2003.TL.6751. Wordt niet uitgeleend.
 • M. Coopman Simulatiemodel van het logistieke proces van scheepsbelading op de Van Ommeren Tank Terminal Botlek.
  Rapportnummer 97.3.LT.4832. Wordt niet uitgeleend.
 • C.J.M. Daane Ontwerp van de Stadsbox als laadeenheid in stedelijke distributie van levensmiddelen.
  Rapportnummer 2002.TT.5609. Wordt niet uitgeleend.
 • J.G. van Daelen De logistiek van plaatonderdelen: verbetering van de materiaalstroom in de voorbewerking bij Van der Giessen-de Noord.
  Rapportnummer 97.3.LT.4967. Wordt niet uitgeleend.
 • H.T. Dam Simulatiestudie van een stuwadoorsbedrijf voor droge minerale massagoederen.
  Rapportnummer 87.3.TL.2148.
 • S. Edema Kraanstoringen op de ECT Delta terminal.
  Rapportnummer 88.3.TT.2399. Wordt niet uitgeleend.
 • D. Edens Optimisation of the product-mix of a cable manufacturing plant.
  Rapportnummer 2002.LT.5601. Wordt niet uitgeleend.
 • H.A. Feirabend Hefkraan met verplaatsbare kokerliggers.
  Rapportnummer 88.3.TT.2358.
 • R. de Feijter Ketenintegratie, ondersteund door een Warehouse Management Systeem. Gebruik van internettechnologieën voor de interactie van een warehouse management systeem met zijn omgeving buiten het warehouse.
  Rapportnummer 2000.LT.5360. Wordt niet uitgeleend.
 • S.J.S. Feitsma Lastbeheersing in de Jumbo Container Crane (JCC). Toepassing van een actief skewmechanisme.
  Rapportnummer 99.3.TT.5141. Wordt niet uitgeleend.
 • W.H.M. Gerrickens Inrichting magazijnen bij Royco Voedingsmiddelenfabrieken B.V.
  Rapportnummer 86.3.2118.TL. Wordt niet uitgeleend.
 • J.R.A. Gerritse Logistieke inrichting van modulair onderhoud.
  Rapportnummer 94.3.LT.4329. Wordt niet uitgeleend.
 • F.G. Giebel Invloed van de massa, snelheid en de stijfheid op het schrankgedrag bij bovenloopkranen.
  Rapportnummer 2004.TL.6860. Wordt niet uitgeleend.
 • M. Gielisse The power consumption of Enerka-Becker systems. Modeling the resistances to motion of a closed belt conveyor with a multipoint drive system.
  Rapportnummer 2002.TT.5616. Wordt niet uitgeleend.
 • O.J. Gietelink Spectral Vibration Analysis and Ride Comfort Evaluation of the Magnetic Levitated Train Transrapid 08.
  Rapportnummer 2000.TT.5376. Wordt niet uitgeleend.
 • R.A. Gilbers Uitbesteding van onderhoudswerkzaamheden aan transport- en overslagwerktuigen.
  Rapportnummer 97.3.TT.4856. Wordt niet uitgeleend.
 • T.A. van Ginneken Development of a Baggage Truck vehicle for baggage handling of narrow bodies.
  Rapportnummer 2004.TL.6873. Wordt niet uitgeleend.
 • B.J. Goossens Materiaalbeheer KLM catering service.
  Rapportnummer 93.3.LT.4090. Wordt niet uitgeleend.
 • V.M.I. Haag Onderzoek naar het lossen van laadeenheden met transferbagage op Schiphol.
  Rapportnummer 2004.TL.6880. Wordt niet uitgeleend.
 • P.C. de Haas Conceptual design of a riser pressure boosting system.
  Rapportnummer 89.3.OS.2680. Wordt niet uitgeleend.
 • A. el Hadrati Optimalisatie van de APC-kolenterminal te Amsterdam.
  Rapportnummer 2004.TL.6893. Wordt niet uitgeleend.
 • S.D. Idzenga Een planningsondersteunend systeem voor het scheepsbeladingsproces op de Van Ommeren Tank Terminal Botlek.
  Rapportnummer 98.3.LT.4989. Wordt niet uitgeleend.
 • W. Janse Kraanrijden van moderne containerkranen: ontwerp van een bogie met "open overbrenging".
  Rapportnummer 93.3.TT.4237.
 • E.M. Jansen Deck logistics on a deepwater construction vessel during pipeline installation projects.
  Rapportnummer 2002.LT.5584. Wordt niet uitgeleend.
 • O.A. Jansen Jack-up booster: a design for leg foot extension of a jack up.
  Rapportnummer 95.3.TT.4674.
 • P.P. Janssen Uitbreiding van het CTS containerterminal simulatiemodel van ECT.
  Rapportnummer 94.3.LT.4327. Wordt niet uitgeleend.
 • M. Jerkovic Nieuwe concepten voor bagagetransport tussen bagagesorteercentrum en vliegtuig op de luchthaven Schiphol.
  Rapportnummer 2000.LT.5363. Wordt niet uitgeleend.
 • A.M. Joekes Efficiency Improvement of the Secondary Ice Cream Distribution.
  Rapportnummer 2003.TL.6769. Wordt niet uitgeleend.
 • H. de Jong Capaciteitsverhoging bij de overslag van containers.
  Rapportnummer TK.543.
 • D.M. Kann Modelbouw en simulatie van het bulkgoed materials handling traject bij Dow Benelux N.V.
  Rapportnummer 93.3.LT.4121. Wordt niet uitgeleend.
 • A.H. Kaptijn Stabiliteit van grote Ship Shore containerkranen.
  Rapportnummer 2002.TT.5608. Wordt niet uitgeleend.
 • S. Maarleveld High berth......hoezo?
  Rapportnummer 97.3.TT.4877. Wordt niet uitgeleend.
 • K.C. van der Maaten Onderzoek naar optimale walsbevoorrading binnen Koudband2.
  Rapportnummer 2001.LT.5476. Wordt niet uitgeleend.
 • P. Magrijn Layout van het tastterrein van Schokbeton in Zwijndrecht.
  Rapportnummer 86.3.TK.2019B. Wordt niet uitgeleend.
 • J.P. Mann Simulatie van de Braakmanhaven van Dow Chemical Nederland B.V. te Terneuzen.
  Rapportnummer TT.1055.
 • I.H.A. Mans Dynamische verschijnselen in transportwerktuigen voor discontinu transport.
  Rapportnummer 92.3.TT.3049.
 • H.N. van Marle Verificatie van de theorie van Rademacher en het opstellen van nieuwe ontwerpregels voor verticale schroeftransporteurs.
  Rapportnummer 95.3.TT.4451. Wordt niet uitgeleend.
 • M.F.M. van Marrewijk Voorontwerp container-kadekraan.
  Rapportnummer 91.3.TT.2825. Wordt niet uitgeleend.
 • W.J. Naaijkens Compact Terminal. Analysis of feasibility and designs of a concept using automated container handling equipment.
  Rapportnummer 2003.TL.6773. Wordt niet uitgeleend.
 • B. de Nekker Onderzoek naar de overslag van kolen en ertsen via BUKA 2.
  Rapportnummer 98.3.TT.4988. Wordt niet uitgeleend.
 • J.E.A.M.T. van Oerle Simulation of the European transport network of Nedlloyd Fashion Services.
  Rapportnummer 98.3.LT.5043. Wordt niet uitgeleend.
 • R.J.M. Olierook Functioneel ontwerp van een zelflosinstallatie voor baggerschepen.
  Rapportnummer 99.3.TT.5250. Wordt niet uitgeleend.
 • P.H. Raats Ontwerp van een automatisch magazijn.
  Rapportnummer 91.3.LT.2853. Wordt niet uitgeleend.
 • H.J.C. Savalle Materiaalstromen bij staalbouw en offshore-assemblage, bij de Hollandse Constructiegroep (HCG).
  Rapportnummer 86.3.OS.2119. Wordt niet uitgeleend.
 • D. Urbanik Automatisering van transportsystemen.
  Rapportnummer TT.1130.
 • M.M. Valster Toekomstvisie loskranen Buka 2: vervangen of aanpassen?
  Rapportnummer 2000.TT.5406. Wordt niet uitgeleend.
 • H.C.J. Veelenturf Electronic data interchange en de toelevering van dikke aluminium platen bij Fokker Aircraft B.V.
  Rapportnummer 93.3.LT.4106.
 • M. van der Veen Beproevingsmachine voor wegdekconstructies: Lintrack II.
  Rapportnummer 94.3.TT.4330.
 • W.J. van der Velde Turret-constructie.
  Rapportnummer TT.1226. Wordt niet uitgeleend.
 • W.J. van der Velde Dynamisch gedrag van zware offshorekranen.
  Rapportnummer 86.3.2014.TT. Wordt niet uitgeleend.
 • W.J. van der Velde Ontwerp van een demper voor een aftuiblok van een zware offshore kraan.
  Rapportnummer 86.3.OS.2120. Wordt niet uitgeleend.
 • D.R. van der Velden Stabiliteit van straddle carriers.
  Rapportnummer 96.3.TT.4761. Wordt niet uitgeleend.
 • M.J. Verberne Automatische magazijnopstellingen.
  Rapportnummer 87.3.TL.2151.
 • B.W. de Waal Malefijt Onderzoek naar sturing van platformwagens.
  Rapportnummer 87.3.2253.TT. Wordt niet uitgeleend.
 • B.W. de Waal Malefijt Ontwerp en beproeving van een graaf-opvoer-component voor een continu-losser.
  Rapportnummer 88.3.2356.TT.
 • R.G. van Wachem Revolver Venturi or increased range venturi flow meter as part of a multi-phase flow measurement system.
  Rapportnummer 92.3.OS.2958. Wordt niet uitgeleend.
 • W.T. van der Zee Second phase of ECT's Delta terminal.
  Rapportnummer 86.3.2108.TT.
 • A. Zondervan Dimensioneren van een gietlijn voor snoepgoed.
  Rapportnummer 92.3.LT.3088. Wordt niet uitgeleend.
 • J.F. Zuijderwijk Simulatiemodel Pallet & Container Handling Systems KLM Cargo.
  Rapportnummer 2004.TL.6839. Wordt niet uitgeleend.
 • P.A. de Zwart Standaardisatie en reductie van het buizen- en cilinderassortiment bij de produktie van telescoopcilinders.
  Rapportnummer 95.3.LT.4452. Wordt niet uitgeleend.
 • J.A. Zwiep Simulatiemodel voor vrachtafhandeling bij de KLM.
  Rapportnummer 87.3.2344.TL.
 • M.N. Zwijnenburg Completering van het stortgoedcircuit in het laboratorium voor Grondverzet en Bulktransport.
  Rapportnummer 91.3.2868.TT.
 • E.J.A. van Zijderveld Anoden transport.
  Rapportnummer 90.3.2729.TT. Wordt niet uitgeleend.

begin|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Gewijzigd: 2020.09.29; T.C.A. Mensch, TU Delft / 3mE / MT&TT.