Technische Universiteit Delft
Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen
Afdeling Maritieme Techniek en Transporttechnologie
Mekelweg 2,
2628 BL Delft.


Doctoraalopdrachten studenten Transporttechniek, 1992 en eerder

In het laatste jaar van de studie worden door de studenten opdrachten uitgevoerd. Over het uitgevoerde werk wordt een rapport geschreven. Vertrouwelijke rapporten kunnen alleen worden ingezien na overleg met de sectie.

Alle opdrachten :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT
Ontwerpopdrachten :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT
Computeropdrachten :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT
Experimentele opdrachten :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT
Literatuuropdrachten/scripties :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT
Doctoraalopdrachten :   ≤ 1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  totaal  | TT&LT

N.B. Van de rapporten Transporttechniek zijn afzonderlijke overzichten beschikbaar t/m 2001.
Raadpleeg voor de rapporten vanaf 2002 de overzichten Transporttechniek en Logistieke Techniek (TT&LT).

Zie ook overzicht rapporten  Logistieke Techniek (t/m 2001) | Transporttechniek en Logistieke Techniek


begin|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
 • H.W. Didden Ontwerp van een simulatiemodel van een vervoercentrum in PROGSIM.
  Rapportnummer TT.1108.
 • P.J. Engelman Ontwerp van een op druk belaste telescoopgiek voor een mobiele kraan.
  Rapportnummer TT.503.
 • H.A. Feirabend Hefkraan met verplaatsbare kokerliggers.
  Rapportnummer 88.3.TT.2358.
 • R. Fortman Analyse en ontwerp van werktuigen voor omwalde opslag van kolen.
  Rapportnummer TT.1267. Wordt niet uitgeleend.
 • C.J. Franken Onderzoek aan het dynamisch gedrag van de MSS-stackkraan.
  Rapportnummer 87.3.TT.2327. Wordt niet uitgeleend.
 • A. Fukken Ontwerp van een loopkraan in een vrieshuis.
  Rapportnummer TT.478.
 • P.C. de Haas Conceptual design of a riser pressure boosting system.
  Rapportnummer 89.3.OS.2680. Wordt niet uitgeleend.
 • A.R.T. Halkema Analyse van containeropslag-elementen.
  Rapportnummer TT.724.
 • J.J. Hanff Operational and Design Aspects in Mudline Suspension Systems.
  Rapportnummer 89.3.OS.2651. Wordt niet uitgeleend.
 • M. den Heijer en J.J.M. Peyster Transportcircuit Lab. G.T.
  Rapportnummer 86.3.2079.TT.
 • M. den Heijer Een continu-losser voor stortgoed.
  Rapportnummer 87.3.2330.TT. Wordt niet uitgeleend.
 • H. de Jong Capaciteitsverhoging bij de overslag van containers.
  Rapportnummer TK.543.
 • D. Landeweer Ontwerp van een mobiele havenkraan met diesel-elektrische aandrijving.
  Rapportnummer TT.389.
 • P. Magrijn Layout van het tastterrein van Schokbeton in Zwijndrecht.
  Rapportnummer 86.3.TK.2019B. Wordt niet uitgeleend.
 • J.P. Mann Simulatie van de Braakmanhaven van Dow Chemical Nederland B.V. te Terneuzen.
  Rapportnummer TT.1055.
 • I.H.A. Mans Dynamische verschijnselen in transportwerktuigen voor discontinu transport.
  Rapportnummer 92.3.TT.3049.
 • M.F.M. van Marrewijk Voorontwerp container-kadekraan.
  Rapportnummer 91.3.TT.2825. Wordt niet uitgeleend.
 • T.L. van de Meer Containerkranen bij ECT te Rotterdam.
  Rapportnummer TT.566. Wordt niet uitgeleend.
 • R.R. Peeters Improvement of Rockwater trenches.
  Rapportnummer 92.3.TT.3027. Wordt niet uitgeleend.
 • J.J.M. Peyster Trillings- en slijtage-onderzoek aan een Siwertell losinstallatie.
  Rapportnummer 88.3.TT.2363.
 • N.J. Pereboom Het ontwerp van een verrijdbare hydraulische dekkraan.
  Rapportnummer TT.551.
 • H.J.C. Savalle Materiaalstromen bij staalbouw en offshore-assemblage, bij de Hollandse Constructiegroep (HCG).
  Rapportnummer 86.3.OS.2119. Wordt niet uitgeleend.
 • F.A. Schaafsma De trilgoot als morstransporteur. Een onderzoek naar het bezwijk- en transportgedrag.
  Rapportnummer 91.3.2840.TT. Wordt niet uitgeleend.
 • D. Urbanik Automatisering van transportsystemen.
  Rapportnummer TT.1130.
 • W.J. van der Velde Turret-constructie.
  Rapportnummer TT.1226. Wordt niet uitgeleend.
 • W.J. van der Velde Dynamisch gedrag van zware offshorekranen.
  Rapportnummer 86.3.2014.TT. Wordt niet uitgeleend.
 • W.J. van der Velde Ontwerp van een demper voor een aftuiblok van een zware offshore kraan.
  Rapportnummer 86.3.OS.2120. Wordt niet uitgeleend.
 • B.W. de Waal Malefijt Onderzoek naar sturing van platformwagens.
  Rapportnummer 87.3.2253.TT. Wordt niet uitgeleend.
 • B.W. de Waal Malefijt Ontwerp en beproeving van een graaf-opvoer-component voor een continu-losser.
  Rapportnummer 88.3.2356.TT.
 • R.G. van Wachem Revolver Venturi or increased range venturi flow meter as part of a multi-phase flow measurement system.
  Rapportnummer 92.3.OS.2958. Wordt niet uitgeleend.
 • A.L.H. van der Werf Het omwalde opslagsysteem voor een kolenterminal.
  Rapportnummer TT.1180.
 • M.J. van der Werf Design analysis of an autonomous pipeline survey system: SOSU (Surface Oriented Survey Unit).
  Rapportnummer 88.3.OS.2474. Wordt niet uitgeleend.
 • M. Westerink Kat van Man II losbrug in gebruik bij Frans Swarttouw.
  Rapportnummer 89.3.TT.2531.
 • J. de Wilde Comparison of surface jars and drilling jars.
  Rapportnummer 87.3.OS.2321.
 • J. de Wilde Mathematical model for dumping down.
  Rapportnummer 88.3.OS.2408.
 • A.A.J. Willigers Analyse van de containeroverslag van schip op de kade en een ontwerp van een spreader.
  Rapportnummer TT.626.
 • J.B. de Wit Ontwerp afvoerinstallatie voor bruggen 1 en 2, EMO stortgoedterminal Maasvlakte Rotterdam.
  Rapportnummer 86.3.2111.TT. Wordt niet uitgeleend.
 • G. van der Woerd Het reinigen van silocellen voor granen en derivaten. Een ontwerp.
  Rapportnummer 91.3.2889.TT.
 • W.T. van der Zee Second phase of ECT's Delta terminal.
  Rapportnummer 86.3.2108.TT.
 • M.N. Zwijnenburg Completering van het stortgoedcircuit in het laboratorium voor Grondverzet en Bulktransport.
  Rapportnummer 91.3.2868.TT.
 • E.J.A. van Zijderveld Anoden transport.
  Rapportnummer 90.3.2729.TT. Wordt niet uitgeleend.

begin|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Gewijzigd: 2020.09.29; T.C.A. Mensch, TU Delft / 3mE / MT&TT.